Еленово общ. Благоевград

Обща информация
 

Еленово

 
 
 
196
 
27231
 
153 (-46) 
 
3
 
700-999
Обяви за земеделска земя в Еленово
Средни оценки
 
 
 
37
 
42

Арендатори в Еленово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 80 дка 
57 от 160 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград160 дка
Благоевград103 дка
Благоевград57 дка
Комасационен фактор: 80 дка 
50 (-84) от 241 дка (-103) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград241 дка (-103)
Благоевград115 дка (+21)
Благоевград76 дка (-40)
Благоевград50 дка (-84)
Комасационен фактор: 138 дка 
46 (-19) от 414 дка (-40) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград414 дка (-40)
БлагоевградИзгрев253 дка (-4)
БлагоевградБлагоевград115 дка (-17)
БлагоевградЕленово46 дка (-19)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Еленово общ. Благоевград обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 80 дка 
57 от 160 дка 
Благоевград: 48 Благоевград: 190 Страна: 12244
Комасационен фактор: 80 дка 
50 (-84) от 241 дка (-103) 
Благоевград: 37 Благоевград: 126 Страна: 10804
Комасационен фактор: 138 дка 
46 (-19) от 414 дка (-40) 
Благоевград: 19 Благоевград: 57 Страна: 8239

Ренти на арендаторите в Еленово

Бели петна, бели петна за община Благоевград, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Ангел Тончов Михалков

Цени на земеделската земя по обяви в Еленово

23 март 2023 г.
23 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Благоевград (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Еленово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Ангел Тончов Михалков

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Ангел Тончов Михалков

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Ангел Тончов Михалков

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Ангел Тончов Михалков

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
160
284223284344241
Ангел Тончов Михалков186427299454414
Общо470650583798815

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
57
14214614213450
Ангел Тончов Михалков606546
Общо142206142199153

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Ангел Тончов Михалков

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Ангел Тончов Михалков

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Еленово (Благоевград)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.