Дренково общ. Благоевград

Обща информация
 

Дренково

 
 
 
80
 
23652
 
813 (-47) 
 
8
 
700-999
Обяви за земеделска земя в Дренково
Средни оценки
 
 
27
 
37
 
42

Арендатори в Дренково

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 234 дка 
234 от 234 дка (+4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград234 дка (+4)
Благоевград234 дка (+4)
Комасационен фактор: 233 дка 
233 от 233 дка (-12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград233 дка (-12)
Благоевград233 дка (-12)
Комасационен фактор: 191 дка 
138 от 382 дка (+10) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград382 дка (+10)
Благоевград244 дка (+10)
Благоевград138 дка
Комасационен фактор: 107 дка 
107 от 107 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград107 дка
БлагоевградДренково107 дка
Комасационен фактор: 139 дка 
52 от 416 дка (+24) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград416 дка (+24)
Благоевград340 дка (+27)
Благоевград52 дка
Благоевград24 дка (-3)
36
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 177 дка 
49 (-23) от 1060 дка (-479) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1060 дка (-479)
Благоевград532 дка (-97)
Благоевград234 дка (-207)
Благоевград197 дка (-152)
Благоевград49 дка (-23)
Симитли28 дка
Благоевград20 дка
17
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 180 дка 
0 от 1080 дка (-303)0
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1080 дка (-326)
Благоевград541 дка (-254)
Благоевград297 дка
Благоевград112 дка (-32)
Благоевград59 дка (-18)
Благоевград48 дка (-22)
Благоевград23 дка
Комасационен фактор: 36 дка 
0 от 213 дка (+146)0
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград213 дка
Струмяни80 дка
Благоевград67 дка
Струмяни34 дка
Струмяни23 дка
Струмяни6 дка
Струмяни3 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Дренково общ. Благоевград обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 234 дка 
234 от 234 дка (+4) 
Благоевград: 38 Благоевград: 133 Страна: 10933
Комасационен фактор: 233 дка 
233 от 233 дка (-12) 
Благоевград: 39 Благоевград: 134 Страна: 10945
Комасационен фактор: 191 дка 
138 от 382 дка (+10) 
Благоевград: 24 Благоевград: 67 Страна: 8605
Комасационен фактор: 107 дка 
107 от 107 дка 
Благоевград: 58 Благоевград: 249 Страна: 13238
Комасационен фактор: 139 дка 
52 от 416 дка (+24) 
Благоевград: 18 Благоевград: 56 Страна: 8208
36
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 177 дка 
49 (-23) от 1060 дка (-479) 
Благоевград: 4 Благоевград: 17 Страна: 4841
17
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 180 дка 
0 от 1080 дка (-303)0
Благоевград: 3 Благоевград: 15 Страна: 4792
Комасационен фактор: 36 дка 
0 от 213 дка (+146)0
Благоевград: 62 Благоевград: 145 Страна: 11284

Ренти на арендаторите в Дренково

Бели петна, бели петна за община Благоевград, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Престиж - Агро ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Дренково

11 август 2021 г.
28 февруари 2023 г.
77 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Благоевград (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Дренково по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
Престиж - Агро ЕООД
178
515

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
Престиж - Агро ЕООД
465610051
43767672

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
Престиж - Агро ЕООД
284
140

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
Престиж - Агро ЕООД
32
20

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
223230234
152245233
195235312372382
Престиж - Агро ЕООД107107
371357312392416
14231279147415391060
2576241013831080
44713724267213
Общо50124418271543353725

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор18202122
223230234
152245233
69117138138
Престиж - Агро ЕООД107107
5252
7249
179
190
Общо438492844813

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Престиж - Агро ЕООД
36
17

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Престиж - Агро ЕООД
36
17

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Дренково (Благоевград)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.