Струмяни обл. Благоевград

Обща информация
 

Струмяни

 
 
11
 
3026 
 
17
 
8.7 / 18%
 
Обяви за земеделска земя в Струмяни
Средни оценки
 
 
 
42

Арендатори в община Струмяни

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1035 дка 
1035 (+1035) от 1035 дка (-10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1035 дка (+1035)
СтрумяниИлинденци1035 дка (+1035)
Комасационен фактор: 324 дка 
324 (+324) от 324 дка (-25) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград324 дка (+324)
СтрумяниМикрево324 дка (+324)
Комасационен фактор: 57 дка 
226 (+226) от 226 дка (-341) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград226 дка (+226)
СтрумяниМикрево90 дка (+90)
СтрумяниДраката86 дка (+86)
СтрумяниИлинденци38 дка (+38)
СтрумяниКаменица12 дка (+12)
Комасационен фактор: 104 дка 
169 (+169) от 208 дка (+149) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград169 дка (+169)
СтрумяниИлинденци169 дка (+169)
Област: Кюстендил39 дка (+39)
БобошевоБобошево39 дка (+39)
Комасационен фактор: 36 дка 
146 от 213 дка (+146) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград213 дка (+146)
СтрумяниКаменица80 дка (+80)
БлагоевградЦерово67 дка
СтрумяниВелющец34 дка (+34)
СтрумяниМикрево23 дка (+23)
СтрумяниПалат6 дка (+6)
СтрумяниДраката3 дка (+3)
Комасационен фактор: 46 дка 
139 (+139) от 139 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград139 дка (+139)
СтрумяниКаменица80 дка (+80)
СтрумяниДраката38 дка (+38)
СтрумяниМикрево21 дка (+21)
Комасационен фактор: 136 дка 
136 (+136) от 136 дка (+9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград136 дка (+136)
СтрумяниИлинденци136 дка (+136)
Комасационен фактор: 87 дка 
87 (+87) от 87 дка (+29) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград87 дка (+87)
СтрумяниКлепало87 дка (+87)
Комасационен фактор: 86 дка 
86 (+86) от 86 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград86 дка (+86)
СтрумяниЦапарево86 дка (+86)
Комасационен фактор: 74 дка 
74 (+74) от 74 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград74 дка (+74)
СтрумяниДраката74 дка (+74)
Комасационен фактор: 73 дка 
73 (+73) от 73 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград73 дка (+73)
СтрумяниМикрево73 дка (+73)
Комасационен фактор: 72 дка 
72 (+72) от 72 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград72 дка (+72)
СтрумяниМикрево72 дка (+72)
Комасационен фактор: 59 дка 
59 (+59) от 59 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград59 дка (+59)
СтрумяниСеделец59 дка (+59)
Комасационен фактор: 51 дка 
51 (+51) от 51 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград51 дка (+51)
СтрумяниПалат51 дка (+51)
Комасационен фактор: 39 дка 
39 (+39) от 39 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград39 дка (+39)
СтрумяниЦапарево39 дка (+39)
Комасационен фактор: 31 дка 
31 (+31) от 31 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград31 дка (+31)
СтрумяниГореме31 дка (+31)
Комасационен фактор: 13 дка 
13 от 13 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград13 дка
СтрумяниГорна Рибница13 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Струмяни обл. Благоевград Страна
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1035 дка 
1035 (+1035) от 1035 дка (-10) 
Благоевград: 19 Страна: 4936
Комасационен фактор: 324 дка 
324 (+324) от 324 дка (-25) 
Благоевград: 90 Страна: 9480
Комасационен фактор: 57 дка 
226 (+226) от 226 дка (-341) 
Благоевград: 141 Страна: 11192
Комасационен фактор: 104 дка 
169 (+169) от 208 дка (+149) 
Благоевград: 181 Страна: 11497
Комасационен фактор: 36 дка 
146 от 213 дка (+146) 
Благоевград: 145 Страна: 11413
Комасационен фактор: 46 дка 
139 (+139) от 139 дка 
Благоевград: 210 Страна: 12805
Комасационен фактор: 136 дка 
136 (+136) от 136 дка (+9) 
Благоевград: 214 Страна: 12861
Комасационен фактор: 87 дка 
87 (+87) от 87 дка (+29) 
Благоевград: 269 Страна: 13711
Комасационен фактор: 86 дка 
86 (+86) от 86 дка 
Благоевград: 272 Страна: 13724
Комасационен фактор: 74 дка 
74 (+74) от 74 дка 
Благоевград: 284 Страна: 13877
Комасационен фактор: 73 дка 
73 (+73) от 73 дка 
Благоевград: 285 Страна: 13895
Комасационен фактор: 72 дка 
72 (+72) от 72 дка 
Благоевград: 286 Страна: 13903
Комасационен фактор: 59 дка 
59 (+59) от 59 дка 
Благоевград: 302 Страна: 14065
Комасационен фактор: 51 дка 
51 (+51) от 51 дка 
Благоевград: 316 Страна: 14161
Комасационен фактор: 39 дка 
39 (+39) от 39 дка 
Благоевград: 330 Страна: 14293
Комасационен фактор: 31 дка 
31 (+31) от 31 дка 
Благоевград: 339 Страна: 14377
Комасационен фактор: 13 дка 
13 от 13 дка 
Благоевград: 357 Страна: 14528

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Струмяни, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Хаджиев 87 ЕООД

Ренти за община Струмяни (Благоевград)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Велющец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Гореме

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Горна Рибница

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Драката

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Илинденци

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Каменица

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Клепало

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Микрево

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Палат

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Седелец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Цапарево

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Струмяни (2022)

11
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.4153585495000
2021.31533313002000
20211535115495000
2022.41456212501662
2022.32033610335000
2022.21356311971662
2022.11255211971313
202216681310335000
2023.41314411501662
2023.328171510205000
2023.21705411812727
2023.1184856003000
20232270286005000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Хаджиев 87 ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Хаджиев 87 ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Хаджиев 87 ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Хаджиев 87 ЕООД

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Хаджиев 87 ЕООД
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
Хаджиев 87 ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Хаджиев 87 ЕООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Хаджиев 87 ЕООД

Няма намерени резултати

28 651 дка
3026 дка
17 394
7183 (41%)
8.32
9
9

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
4673
51426
66591
75094
8127
910 127
104613

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.