Лешко общ. Благоевград

Обща информация
 

Лешко

 
 
 
151
 
43520
 
1314 (-57) 
 
5
 
500-699
Обяви за земеделска земя в Лешко
Средни оценки
 
 
 
37
 
42

Арендатори в Лешко

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 228 дка 
421 (-4) от 455 дка (-13) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград455 дка (-13)
Благоевград421 дка (-4)
Благоевград34 дка (-9)
Комасационен фактор: 250 дка 
250 от 250 дка (+51) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград250 дка (+51)
Благоевград250 дка (+51)
Комасационен фактор: 244 дка 
244 от 244 дка (-2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград244 дка (-2)
Благоевград244 дка (-2)
Комасационен фактор: 182 дка 
182 от 182 дка (-20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград182 дка (-20)
БлагоевградЛешко182 дка (-20)
Комасационен фактор: 135 дка 
90 (-5) от 404 дка (+29) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград404 дка (+29)
Благоевград184 дка (+22)
Благоевград130 дка (+12)
Благоевград90 дка (-5)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Лешко общ. Благоевград обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 228 дка 
421 (-4) от 455 дка (-13) 
Благоевград: 16 Благоевград: 48 Страна: 7784
Комасационен фактор: 250 дка 
250 от 250 дка (+51) 
Благоевград: 34 Благоевград: 118 Страна: 10648
Комасационен фактор: 244 дка 
244 от 244 дка (-2) 
Благоевград: 36 Благоевград: 123 Страна: 10750
Комасационен фактор: 182 дка 
182 от 182 дка (-20) 
Благоевград: 44 Благоевград: 167 Страна: 11844
Комасационен фактор: 135 дка 
90 (-5) от 404 дка (+29) 
Благоевград: 21 Благоевград: 61 Страна: 8364

Ренти на арендаторите в Лешко

Бели петна, бели петна за община Благоевград, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Роза Илиева Огнянска

Цени на земеделската земя по обяви в Лешко

25 юли 2022 г.
29 април 2022 г.
3 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Благоевград (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Лешко по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Роза Илиева Огнянска

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Роза Илиева Огнянска

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Роза Илиева Огнянска

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
Роза Илиева Огнянска
124

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
109911391120468455
224199250
212235240246244
Роза Илиева Огнянска191184184202182
258331337375404
Общо17601889210514901535

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
375398398425421
224199250
212235240246244
Роза Илиева Огнянска191184184202182
6794949590
Общо845911114011671187

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Роза Илиева Огнянска

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Роза Илиева Огнянска

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Лешко (Благоевград)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.