Габрово общ. Благоевград

Обща информация
 

Габрово

 
 
 
41
 
14204
 
153 (-3) 
 
1
 
700-999
Обяви за земеделска земя в Габрово
Средни оценки
 
 
 
37
 
42

Арендатори в Габрово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 157 дка 
123 (-1) от 470 дка (+20) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград470 дка (+20)
БлагоевградПадеш254 дка (+24)
БлагоевградГаброво123 дка (-1)
БлагоевградБлагоевград93 дка (-3)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Габрово общ. Благоевград обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 157 дка 
123 (-1) от 470 дка (+20) 
Благоевград: 14 Благоевград: 45 Страна: 7629

Ренти на арендаторите в Габрово

Бели петна, бели петна за община Благоевград, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Косте Войнов Фукарски

Цени на земеделската земя по обяви в Габрово

1 октомври 2021 г.
3 март 2023 г.
34 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Благоевград (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Габрово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Косте Войнов Фукарски

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Косте Войнов Фукарски

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Косте Войнов Фукарски

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Косте Войнов Фукарски

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
Косте Войнов Фукарски9191043806450470
Общо9191043806450470

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
Косте Войнов Фукарски187776124123
Общо187776124123

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Косте Войнов Фукарски

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Косте Войнов Фукарски

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Габрово (Благоевград)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.