Палат общ. Струмяни

Обща информация
 

Палат

 
 
 
33
 
55227
 
65 
 
3
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Палат
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Палат

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 51 дка 
51 от 51 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград51 дка
Струмяни51 дка
Комасационен фактор: 36 дка 
6 от 213 дка (+146) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград213 дка
Струмяни80 дка
Благоевград67 дка
Струмяни34 дка
Струмяни23 дка
Струмяни6 дка
Струмяни3 дка
Комасационен фактор: 57 дка 
0 от 226 дка (-341)
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград226 дка
СтрумяниМикрево90 дка
СтрумяниДраката86 дка
СтрумяниИлинденци38 дка
СтрумяниКаменица12 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Палат общ. Струмяни обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 51 дка 
51 от 51 дка 
Струмяни: 14 Благоевград: 316 Страна: 14021
Комасационен фактор: 36 дка 
6 от 213 дка (+146) 
Струмяни: 5 Благоевград: 145 Страна: 11289
Комасационен фактор: 57 дка 
0 от 226 дка (-341)
Струмяни: 3 Благоевград: 141 Страна: 11070

Ренти на арендаторите в Палат

Бели петна, бели петна за община Струмяни, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Етвин ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Палат

8 юни 2023 г.
8 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Струмяни (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Палат по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Етвин ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Етвин ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Етвин ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
Етвин ЕООД288

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
51
44713724267213
Етвин ЕООД486567226
Общо93313780967490

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор182022
51
87336
Етвин ЕООД42
Общо877557

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Етвин ЕООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Етвин ЕООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Палат (Струмяни)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.