Драката общ. Струмяни

Обща информация
 

Драката

 
 
 
135
 
23532
 
276 
 
4
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Драката
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Драката

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 57 дка 
86 от 226 дка (-341) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград226 дка
Струмяни90 дка
Струмяни86 дка
Струмяни38 дка
Струмяни12 дка
Комасационен фактор: 74 дка 
74 от 74 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград74 дка
Струмяни74 дка
Комасационен фактор: 46 дка 
38 от 139 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград139 дка
Струмяни80 дка
Струмяни38 дка
Струмяни21 дка
Комасационен фактор: 36 дка 
3 от 213 дка (+146) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград213 дка
СтрумяниКаменица80 дка
БлагоевградЦерово67 дка
СтрумяниВелющец34 дка
СтрумяниМикрево23 дка
СтрумяниПалат6 дка
СтрумяниДраката3 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Драката общ. Струмяни обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 57 дка 
86 от 226 дка (-341) 
Струмяни: 3 Благоевград: 141 Страна: 11065
Комасационен фактор: 74 дка 
74 от 74 дка 
Струмяни: 10 Благоевград: 284 Страна: 13732
Комасационен фактор: 46 дка 
38 от 139 дка 
Струмяни: 6 Благоевград: 210 Страна: 12670
Комасационен фактор: 36 дка 
3 от 213 дка (+146) 
Струмяни: 5 Благоевград: 145 Страна: 11284

Ренти на арендаторите в Драката

Бели петна, бели петна за община Струмяни, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Антон Кирилов Укев

Цени на земеделската земя по обяви в Драката

27 август 2022 г.
19 март 2023 г.
3 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Струмяни (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Драката по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Антон Кирилов Укев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Антон Кирилов Укев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Антон Кирилов Укев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
288
Антон Кирилов Укев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
486567226
74
139
Антон Кирилов Укев44713724267213
Общо93313780967652

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор182022
22315986
74
38
Антон Кирилов Укев78663
Общо301225201

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Антон Кирилов Укев

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Антон Кирилов Укев

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Драката (Струмяни)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.