Драката общ. Струмяни

Обща информация
 

Драката

 
 
 
135
 
23532
 
276  
 
4
 
100-199
 
Обяви за земеделска земя в Драката
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Драката

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 57 дка 
86 (+86) от 226 дка (-341) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград226 дка (+226)
Струмяни90 дка (+90)
Струмяни86 дка (+86)
Струмяни38 дка (+38)
Струмяни12 дка (+12)
Комасационен фактор: 74 дка 
74 (+74) от 74 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград74 дка (+74)
Струмяни74 дка (+74)
Комасационен фактор: 46 дка 
38 (+38) от 139 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград139 дка (+139)
Струмяни80 дка (+80)
Струмяни38 дка (+38)
Струмяни21 дка (+21)
Комасационен фактор: 36 дка 
3 (+3) от 213 дка (+146) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград213 дка (+146)
СтрумяниКаменица80 дка (+80)
БлагоевградЦерово67 дка
СтрумяниВелющец34 дка (+34)
СтрумяниМикрево23 дка (+23)
СтрумяниПалат6 дка (+6)
СтрумяниДраката3 дка (+3)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Драката общ. Струмяни обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 57 дка 
86 (+86) от 226 дка (-341) 
Струмяни: 3 Благоевград: 141 Страна: 11192
Комасационен фактор: 74 дка 
74 (+74) от 74 дка 
Струмяни: 10 Благоевград: 284 Страна: 13877
Комасационен фактор: 46 дка 
38 (+38) от 139 дка 
Струмяни: 6 Благоевград: 210 Страна: 12805
Комасационен фактор: 36 дка 
3 (+3) от 213 дка (+146) 
Струмяни: 5 Благоевград: 145 Страна: 11413

Ренти на арендаторите в Драката

Бели петна за община Струмяни, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Драката

Арендатор
Антон Кирилов Укев

Ренти за община Струмяни (Благоевград)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Драката

5
1
2000 лв./дка
2000 лв./дка
1300 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
27 август 2022 г.20002Тук

arable_land в съседните землища

Средни цени на земеделската земя в община Струмяни (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Драката по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Антон Кирилов Укев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Антон Кирилов Укев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Антон Кирилов Укев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
288
Антон Кирилов Укев

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
486567226
74
139
Антон Кирилов Укев44713724267213
Общо93313780967652

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор182022
22315986
74
38
Антон Кирилов Укев78663
Общо301225201

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Антон Кирилов Укев

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Антон Кирилов Укев

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Драката (Струмяни)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.