Плоски общ. Сандански

Обща информация
 

Плоски

 
 
 
628
 
56839
 
247 (-5) 
 
3
 
500-699
Обяви за земеделска земя в Плоски
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Плоски

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 155 дка 
155 от 155 дка (+23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград155 дка (+23)
Сандански155 дка (+23)
Комасационен фактор: 40 дка 
40 от 40 дка (-15) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград40 дка (-15)
Сандански40 дка (-15)
Комасационен фактор: 28 дка 
28 от 28 дка (-2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград28 дка (-2)
СанданскиПлоски28 дка (-2)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Плоски общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 155 дка 
155 от 155 дка (+23) 
Сандански: 21 Благоевград: 199 Страна: 12346
Комасационен фактор: 40 дка 
40 от 40 дка (-15) 
Сандански: 59 Благоевград: 328 Страна: 14143
Комасационен фактор: 28 дка 
28 от 28 дка (-2) 
Сандански: 67 Благоевград: 342 Страна: 14257

Ренти на арендаторите в Плоски

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Зорка Емилова Маринкова

Цени на земеделската земя по обяви в Плоски

10 юни 2023 г.
10 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Плоски по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Зорка Емилова Маринкова

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Зорка Емилова Маринкова

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Зорка Емилова Маринкова

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Зорка Емилова Маринкова

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
341713362132155
249256885540
Зорка Емилова Маринкова1961153028
Общо7861084450217223

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
341713362132155
249256885540
Зорка Емилова Маринкова1961153028
Общо7861084450217223

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Зорка Емилова Маринкова

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Зорка Емилова Маринкова

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Плоски (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.