Микрево общ. Струмяни

Обща информация
 

Микрево

 
 
 
2173
 
49686
 
702 
 
6
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Микрево
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Микрево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 324 дка 
324 от 324 дка (-25) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград324 дка
Струмяни324 дка
Комасационен фактор: 57 дка 
90 от 226 дка (-341) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград226 дка
Струмяни90 дка
Струмяни86 дка
Струмяни38 дка
Струмяни12 дка
Комасационен фактор: 73 дка 
73 от 73 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград73 дка
Струмяни73 дка
Комасационен фактор: 72 дка 
72 от 72 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград72 дка
СтрумяниМикрево72 дка
Комасационен фактор: 36 дка 
23 от 213 дка (+146) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград213 дка
Струмяни80 дка
Благоевград67 дка
Струмяни34 дка
Струмяни23 дка
Струмяни6 дка
Струмяни3 дка
Комасационен фактор: 46 дка 
21 от 139 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград139 дка
Струмяни80 дка
Струмяни38 дка
Струмяни21 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Микрево общ. Струмяни обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 324 дка 
324 от 324 дка (-25) 
Струмяни: 2 Благоевград: 90 Страна: 9381
Комасационен фактор: 57 дка 
90 от 226 дка (-341) 
Струмяни: 3 Благоевград: 141 Страна: 11065
Комасационен фактор: 73 дка 
73 от 73 дка 
Струмяни: 11 Благоевград: 285 Страна: 13751
Комасационен фактор: 72 дка 
72 от 72 дка 
Струмяни: 12 Благоевград: 286 Страна: 13759
Комасационен фактор: 36 дка 
23 от 213 дка (+146) 
Струмяни: 5 Благоевград: 145 Страна: 11284
Комасационен фактор: 46 дка 
21 от 139 дка 
Струмяни: 6 Благоевград: 210 Страна: 12670

Ренти на арендаторите в Микрево

Бели петна, бели петна за община Струмяни, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Лъчезар Иванов Султов

Цени на земеделската земя по обяви в Микрево

23 ноември 2021 г.
16 март 2023 г.
35 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Струмяни (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Микрево по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Лъчезар Иванов Султов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Лъчезар Иванов Султов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Лъчезар Иванов Султов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
288
Лъчезар Иванов Султов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
439349324
486567226
73
Лъчезар Иванов Султов72
44713724267213
139
Общо13721371158671047

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор182022
439349324
26330190
73
Лъчезар Иванов Султов72
23
21
Общо702650603

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Лъчезар Иванов Султов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Лъчезар Иванов Султов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Микрево (Струмяни)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.