Мосомище общ. Гоце Делчев

Обща информация
 

Мосомище

 
 
 
1911
 
49432
 
4724 (-2) 
 
13
 
500-699
Обяви за земеделска земя в Мосомище
Средни оценки
 
 
41
 
41
 
42

Арендатори в Мосомище

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 633 дка 
1124 (-2109) от 1265 дка (-2112) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1265 дка (-2112)
Гоце Делчев1124 дка (-2109)
Гоце Делчев141 дка (-3)
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 388 дка 
632 (+402) от 776 дка (+464) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград776 дка (+464)
Гоце Делчев632 дка (+402)
Гърмен144 дка (+62)
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 370 дка 
567 (+385) от 739 дка (+414) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград739 дка (+414)
Гоце Делчев567 дка (+385)
Гоце Делчев172 дка (+29)
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 281 дка 
450 (+220) от 562 дка (+203) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград562 дка (+203)
Гоце ДелчевМосомище450 дка (+220)
Гоце ДелчевГоце Делчев112 дка (-17)
Комасационен фактор: 427 дка 
427 от 427 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград427 дка
Гоце Делчев427 дка
Комасационен фактор: 390 дка 
390 от 390 дка (+232) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград390 дка (+232)
Гоце Делчев390 дка (+232)
Комасационен фактор: 238 дка 
251 (+18) от 476 дка (-158) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград476 дка (-158)
Гоце Делчев251 дка (+18)
Гоце Делчев225 дка (-176)
Комасационен фактор: 213 дка 
213 от 213 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград213 дка
Гоце Делчев213 дка
Комасационен фактор: 94 дка 
120 от 283 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград283 дка
Гоце Делчев120 дка
Гоце Делчев96 дка
Гоце Делчев67 дка
41
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 757 дка 
119 от 3785 дка (+1834) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград3785 дка (+1580)
Хаджидимово2720 дка (+1282)
Хаджидимово408 дка (+222)
Хаджидимово403 дка (+76)
Хаджидимово135 дка
Гоце Делчев119 дка
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 143 дка 
118 (-2) от 571 дка (+307) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград571 дка (-42)
Гоце Делчев349 дка
Гоце Делчев118 дка (-2)
Гоце Делчев75 дка (+3)
Гърмен29 дка (-43)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Мосомище общ. Гоце Делчев обл. Благоевград Страна
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 633 дка 
1124 (-2109) от 1265 дка (-2112) 
Гоце Делчев: 1 Благоевград: 9 Страна: 4390
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 388 дка 
632 (+402) от 776 дка (+464) 
Гоце Делчев: 3 Благоевград: 22 Страна: 5751
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 370 дка 
567 (+385) от 739 дка (+414) 
Гоце Делчев: 2 Благоевград: 23 Страна: 5934
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 281 дка 
450 (+220) от 562 дка (+203) 
Гоце Делчев: 4 Благоевград: 36 Страна: 6891
Комасационен фактор: 427 дка 
427 от 427 дка 
Гоце Делчев: 7 Благоевград: 53 Страна: 8073
Комасационен фактор: 390 дка 
390 от 390 дка (+232) 
Гоце Делчев: 8 Благоевград: 63 Страна: 8515
Комасационен фактор: 238 дка 
251 (+18) от 476 дка (-158) 
Гоце Делчев: 6 Благоевград: 41 Страна: 7582
Комасационен фактор: 213 дка 
213 от 213 дка 
Гоце Делчев: 13 Благоевград: 146 Страна: 11285
Комасационен фактор: 94 дка 
120 от 283 дка 
Гоце Делчев: 11 Благоевград: 105 Страна: 10082
41
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 757 дка 
119 от 3785 дка (+1834) 
Гоце Делчев: 21 Благоевград: 1 Страна: 2187
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 143 дка 
118 (-2) от 571 дка (+307) 
Гоце Делчев: 5 Благоевград: 35 Страна: 6839
0 от 0 дка0
Гоце Делчев: 25 Благоевград: 370 Страна: 14419
0 от 0 дка0
Гоце Делчев: 26 Благоевград: 371 Страна: 14420

Ренти на арендаторите в Мосомище

Бели петна, бели петна за община Гоце Делчев, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Иван Георгиев Хрисимов

Цени на земеделската земя по обяви в Мосомище

27 март 2023 г.
27 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Гоце Делчев (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Мосомище по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
Иван Георгиев Хрисимов
54

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
Иван Георгиев Хрисимов
60406327

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
Иван Георгиев Хрисимов
498

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
Иван Георгиев Хрисимов
21

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
37533423342433771265
263396396312776
298390312325739
Иван Георгиев Хрисимов359562
427
158390
350351634476
213
283283
19902271231419513785
39465263264571
440
160181181
Общо69437476724176639487

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
34333262326232331124
263251251230632
99135135182567
Иван Георгиев Хрисимов230450
427
158390
214214233251
213
120120
119
263263120118
440
160181181
Общо43954306430645064411

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Иван Георгиев Хрисимов
41

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Иван Георгиев Хрисимов
41

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Мосомище (Гоце Делчев)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.