Гърмен обл. Благоевград

Обща информация
 

Гърмен

 
 
13
 
7875 
 
42
 
6.7 / 44%
 
Обяви за земеделска земя в Гърмен
Средни оценки
 
 
 
42

Арендатори в община Гърмен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 260 дка 
941 (+51) от 1299 дка (-244) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1299 дка (-244)
ГърменГърмен915 дка (+51)
ХаджидимовоХаджидимово241 дка (-246)
ХаджидимовоКопривлен80 дка (-8)
ХаджидимовоСадово37 дка (-41)
ГърменМарчево26 дка
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 290 дка 
454 (+230) от 579 дка (+212) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград579 дка (+212)
ГърменБалдево454 дка (+230)
Гоце ДелчевБаничан125 дка (-18)
Комасационен фактор: 381 дка 
381 от 381 дка (+75) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград381 дка (+75)
ГърменГърмен381 дка (+75)
Комасационен фактор: 362 дка 
362 от 362 дка (+162) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград362 дка (+162)
ГърменОгняново362 дка (+162)
Комасационен фактор: 178 дка 
355 от 355 дка (+91) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград355 дка (+91)
ГърменОгняново309 дка (+45)
ГърменБалдево46 дка (+46)
Комасационен фактор: 88 дка 
351 от 351 дка (+134) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград351 дка (+134)
ГърменДолно Дряново145 дка (+145)
ГърменДебрен119 дка (+1)
ГърменГърмен73 дка (-12)
ГърменОгняново14 дка
Комасационен фактор: 330 дка 
330 от 330 дка (-12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград330 дка (-12)
ГърменДъбница330 дка (-12)
Комасационен фактор: 81 дка 
324 от 324 дка (-98) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград324 дка (-98)
ГърменОсиково139 дка
ГърменОгняново75 дка
ГърменБалдево67 дка (-49)
ГърменСкребатно43 дка (-49)
Комасационен фактор: 300 дка 
300 от 300 дка (+92) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград300 дка (+92)
ГърменОгняново300 дка (+92)
Комасационен фактор: 297 дка 
297 от 297 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград297 дка (+2)
ГърменОгняново297 дка (+2)
Комасационен фактор: 291 дка 
291 (+291) от 291 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград291 дка (+291)
ГърменДолно Дряново291 дка (+291)
Комасационен фактор: 134 дка 
267 от 267 дка (-41) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград267 дка (-41)
ГърменДебрен144 дка (-41)
ГърменГърмен123 дка
Комасационен фактор: 125 дка 
250 от 250 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград250 дка
ГърменБалдево197 дка
ГърменОгняново53 дка
Комасационен фактор: 249 дка 
249 от 249 дка (+87) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград249 дка (+87)
ГърменДъбница249 дка (+87)
Комасационен фактор: 120 дка 
239 от 239 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград239 дка
ГърменГърмен156 дка
ГърменДебрен83 дка
Комасационен фактор: 226 дка 
226 от 226 дка (+55) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград226 дка (+55)
ГърменОгняново226 дка (+55)
Комасационен фактор: 75 дка 
224 от 224 дка (+10) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград224 дка (+10)
ГърменДолно Дряново103 дка (+103)
ГърменДебрен84 дка (-77)
ГърменГърмен37 дка (-16)
Комасационен фактор: 193 дка 
193 от 193 дка (+35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград193 дка (+35)
ГърменДъбница193 дка (+35)
Комасационен фактор: 188 дка 
188 от 188 дка (-18) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград188 дка (-18)
ГърменОгняново188 дка (-18)
Комасационен фактор: 90 дка 
180 от 180 дка (-138) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград180 дка (-138)
ГърменГърмен97 дка (-57)
ГърменДебрен83 дка (-81)
Комасационен фактор: 81 дка 
162 от 162 дка (-215) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград162 дка (-215)
ГърменГърмен116 дка (-96)
ГърменДебрен46 дка (-119)
Комасационен фактор: 154 дка 
154 от 154 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград154 дка
ГърменОгняново154 дка
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 388 дка 
144 (+62) от 776 дка (+464) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград776 дка (+464)
Гоце ДелчевМосомище632 дка (+402)
ГърменГърмен144 дка (+62)
Комасационен фактор: 131 дка 
131 от 131 дка (+23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград131 дка (+23)
ГърменДъбница131 дка (+23)
Комасационен фактор: 117 дка 
117 от 117 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград117 дка
ГърменГърмен117 дка
Комасационен фактор: 58 дка 
116 от 116 дка (+31) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград116 дка (+31)
ГърменДебрен94 дка (+71)
ГърменОреше22 дка (-40)
Комасационен фактор: 105 дка 
105 от 105 дка (-17) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград105 дка (-17)
ГърменГърмен105 дка (-17)
Комасационен фактор: 94 дка 
94 (+94) от 94 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград94 дка (+94)
ГърменДолно Дряново94 дка (+94)
Комасационен фактор: 78 дка 
78 (+78) от 78 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград78 дка (+78)
ГърменКрушево78 дка (+78)
Комасационен фактор: 60 дка 
60 от 60 дка (-390) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград60 дка (-390)
ГърменГърмен60 дка (-390)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Гърмен обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 260 дка 
941 (+51) от 1299 дка (-244) 
Благоевград: 8 Страна: 4362
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 290 дка 
454 (+230) от 579 дка (+212) 
Благоевград: 34 Страна: 6850
Комасационен фактор: 381 дка 
381 от 381 дка (+75) 
Благоевград: 69 Страна: 8712
Комасационен фактор: 362 дка 
362 от 362 дка (+162) 
Благоевград: 75 Страна: 8953
Комасационен фактор: 178 дка 
355 от 355 дка (+91) 
Благоевград: 77 Страна: 9035
Комасационен фактор: 88 дка 
351 от 351 дка (+134) 
Благоевград: 80 Страна: 9100
Комасационен фактор: 330 дка 
330 от 330 дка (-12) 
Благоевград: 87 Страна: 9384
Комасационен фактор: 81 дка 
324 от 324 дка (-98) 
Благоевград: 89 Страна: 9479
Комасационен фактор: 300 дка 
300 от 300 дка (+92) 
Благоевград: 98 Страна: 9896
Комасационен фактор: 297 дка 
297 от 297 дка (+2) 
Благоевград: 100 Страна: 9932
Комасационен фактор: 291 дка 
291 (+291) от 291 дка 
Благоевград: 102 Страна: 10046
Комасационен фактор: 134 дка 
267 от 267 дка (-41) 
Благоевград: 110 Страна: 10473
Комасационен фактор: 125 дка 
250 от 250 дка 
Благоевград: 120 Страна: 10767
Комасационен фактор: 249 дка 
249 от 249 дка (+87) 
Благоевград: 121 Страна: 10781
Комасационен фактор: 120 дка 
239 от 239 дка 
Благоевград: 127 Страна: 10954
Комасационен фактор: 226 дка 
226 от 226 дка (+55) 
Благоевград: 140 Страна: 11191
Комасационен фактор: 75 дка 
224 от 224 дка (+10) 
Благоевград: 142 Страна: 11225
Комасационен фактор: 193 дка 
193 от 193 дка (+35) 
Благоевград: 162 Страна: 11772
Комасационен фактор: 188 дка 
188 от 188 дка (-18) 
Благоевград: 164 Страна: 11866
Комасационен фактор: 90 дка 
180 от 180 дка (-138) 
Благоевград: 171 Страна: 11999
Комасационен фактор: 81 дка 
162 от 162 дка (-215) 
Благоевград: 188 Страна: 12342
Комасационен фактор: 154 дка 
154 от 154 дка 
Благоевград: 200 Страна: 12492
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 388 дка 
144 (+62) от 776 дка (+464) 
Благоевград: 22 Страна: 5794
Комасационен фактор: 131 дка 
131 от 131 дка (+23) 
Благоевград: 217 Страна: 12947
Комасационен фактор: 117 дка 
117 от 117 дка 
Благоевград: 234 Страна: 13196
Комасационен фактор: 58 дка 
116 от 116 дка (+31) 
Благоевград: 239 Страна: 13217
Комасационен фактор: 105 дка 
105 от 105 дка (-17) 
Благоевград: 250 Страна: 13411
Комасационен фактор: 94 дка 
94 (+94) от 94 дка 
Благоевград: 262 Страна: 13613
Комасационен фактор: 78 дка 
78 (+78) от 78 дка 
Благоевград: 279 Страна: 13824
Комасационен фактор: 60 дка 
60 от 60 дка (-390) 
Благоевград: 300 Страна: 14046

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Гърмен, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД

Ренти за община Гърмен (Благоевград)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Балдево

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Гърмен

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Дебрен

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Долно Дряново

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Дъбница

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Крушево

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Марчево

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Огняново

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Ореше

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Осиково

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Скребатно

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Хвостяне

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Гърмен (2022)

13
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.21250112501250
20211250112501250
2022.42806220123600
2022.31544210762012
2022.16000160006000
20222940510766000
2023.23306227003912
2023.14482519565927
20234146719565927

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД

Няма намерени резултати

38 869 дка
7875 дка
33 833
18 153 (54%)
7.49
6
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
31
4174
56258
611 176
73514
85720
96115
105911

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.