Гърмен обл. Благоевград

Обща информация
 

Гърмен

 
 
13
 
7875
 
42
Обяви за земеделска земя в Гърмен
Средни оценки
 
 
 
42

Арендатори в община Гърмен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 260 дка 
941 (+51) от 1299 дка (-244) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1299 дка (-244)
Гърмен915 дка (+51)
Хаджидимово241 дка (-246)
Хаджидимово80 дка (-8)
Хаджидимово37 дка (-41)
Гърмен26 дка
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 290 дка 
454 (+230) от 579 дка (+212) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград579 дка (+212)
Гърмен454 дка (+230)
Гоце Делчев125 дка (-18)
Комасационен фактор: 381 дка 
381 от 381 дка (+75) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград381 дка (+75)
Гърмен381 дка (+75)
Комасационен фактор: 362 дка 
362 от 362 дка (+162) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград362 дка (+162)
ГърменОгняново362 дка (+162)
Комасационен фактор: 178 дка 
355 (+45) от 355 дка (+91) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград355 дка (+45)
Гърмен309 дка (+45)
Гърмен46 дка
Комасационен фактор: 88 дка 
351 (-11) от 351 дка (+134) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград351 дка (-11)
Гърмен145 дка
Гърмен119 дка (+1)
Гърмен73 дка (-12)
Гърмен14 дка
Комасационен фактор: 330 дка 
330 от 330 дка (-12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград330 дка (-12)
Гърмен330 дка (-12)
Комасационен фактор: 81 дка 
324 от 324 дка (-98) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград324 дка (-98)
Гърмен139 дка
Гърмен75 дка
Гърмен67 дка (-49)
Гърмен43 дка (-49)
Комасационен фактор: 300 дка 
300 от 300 дка (+92) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград300 дка (+92)
Гърмен300 дка (+92)
Комасационен фактор: 297 дка 
297 от 297 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград297 дка (+2)
Гърмен297 дка (+2)
Комасационен фактор: 291 дка 
291 от 291 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград291 дка
Гърмен291 дка
Комасационен фактор: 134 дка 
267 от 267 дка (-41) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград267 дка (-41)
Гърмен144 дка (-41)
Гърмен123 дка
Комасационен фактор: 125 дка 
250 от 250 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград250 дка
Гърмен197 дка
Гърмен53 дка
Комасационен фактор: 249 дка 
249 от 249 дка (+87) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград249 дка (+87)
Гърмен249 дка (+87)
Комасационен фактор: 120 дка 
239 от 239 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград239 дка
Гърмен156 дка
Гърмен83 дка
Комасационен фактор: 226 дка 
226 от 226 дка (+55) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград226 дка (+55)
Гърмен226 дка (+55)
Комасационен фактор: 75 дка 
224 (-93) от 224 дка (+10) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград224 дка (-93)
Гърмен103 дка
Гърмен84 дка (-77)
Гърмен37 дка (-16)
Комасационен фактор: 193 дка 
193 от 193 дка (+35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград193 дка (+35)
Гърмен193 дка (+35)
Комасационен фактор: 188 дка 
188 от 188 дка (-18) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград188 дка (-18)
Гърмен188 дка (-18)
Комасационен фактор: 90 дка 
180 от 180 дка (-138) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград180 дка (-138)
Гърмен97 дка (-57)
Гърмен83 дка (-81)
Комасационен фактор: 81 дка 
162 от 162 дка (-215) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград162 дка (-215)
Гърмен116 дка (-96)
Гърмен46 дка (-119)
Комасационен фактор: 154 дка 
154 от 154 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград154 дка
Гърмен154 дка
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 388 дка 
144 (+62) от 776 дка (+464) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград776 дка (+464)
Гоце Делчев632 дка (+402)
Гърмен144 дка (+62)
Комасационен фактор: 131 дка 
131 от 131 дка (+23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград131 дка (+23)
Гърмен131 дка (+23)
Комасационен фактор: 117 дка 
117 от 117 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград117 дка
Гърмен117 дка
Комасационен фактор: 58 дка 
116 от 116 дка (+31) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград116 дка (+31)
Гърмен94 дка (+71)
Гърмен22 дка (-40)
Комасационен фактор: 105 дка 
105 от 105 дка (-17) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград105 дка (-17)
Гърмен105 дка (-17)
Комасационен фактор: 94 дка 
94 от 94 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград94 дка
Гърмен94 дка
Комасационен фактор: 78 дка 
78 от 78 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград78 дка
Гърмен78 дка
Комасационен фактор: 60 дка 
60 от 60 дка (-390) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград60 дка (-390)
Гърмен60 дка (-390)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Гърмен обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 260 дка 
941 (+51) от 1299 дка (-244) 
Благоевград: 8 Страна: 4333
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 290 дка 
454 (+230) от 579 дка (+212) 
Благоевград: 34 Страна: 6781
Комасационен фактор: 381 дка 
381 от 381 дка (+75) 
Благоевград: 69 Страна: 8618
Комасационен фактор: 362 дка 
362 от 362 дка (+162) 
Благоевград: 75 Страна: 8860
Комасационен фактор: 178 дка 
355 (+45) от 355 дка (+91) 
Благоевград: 77 Страна: 8942
Комасационен фактор: 88 дка 
351 (-11) от 351 дка (+134) 
Благоевград: 80 Страна: 9005
Комасационен фактор: 330 дка 
330 от 330 дка (-12) 
Благоевград: 87 Страна: 9285
Комасационен фактор: 81 дка 
324 от 324 дка (-98) 
Благоевград: 89 Страна: 9380
Комасационен фактор: 300 дка 
300 от 300 дка (+92) 
Благоевград: 98 Страна: 9791
Комасационен фактор: 297 дка 
297 от 297 дка (+2) 
Благоевград: 100 Страна: 9828
Комасационен фактор: 291 дка 
291 от 291 дка 
Благоевград: 102 Страна: 9937
Комасационен фактор: 134 дка 
267 от 267 дка (-41) 
Благоевград: 110 Страна: 10351
Комасационен фактор: 125 дка 
250 от 250 дка 
Благоевград: 120 Страна: 10646
Комасационен фактор: 249 дка 
249 от 249 дка (+87) 
Благоевград: 121 Страна: 10659
Комасационен фактор: 120 дка 
239 от 239 дка 
Благоевград: 127 Страна: 10831
Комасационен фактор: 226 дка 
226 от 226 дка (+55) 
Благоевград: 140 Страна: 11064
Комасационен фактор: 75 дка 
224 (-93) от 224 дка (+10) 
Благоевград: 142 Страна: 11098
Комасационен фактор: 193 дка 
193 от 193 дка (+35) 
Благоевград: 162 Страна: 11644
Комасационен фактор: 188 дка 
188 от 188 дка (-18) 
Благоевград: 164 Страна: 11738
Комасационен фактор: 90 дка 
180 от 180 дка (-138) 
Благоевград: 171 Страна: 11872
Комасационен фактор: 81 дка 
162 от 162 дка (-215) 
Благоевград: 188 Страна: 12211
Комасационен фактор: 154 дка 
154 от 154 дка 
Благоевград: 200 Страна: 12361
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 388 дка 
144 (+62) от 776 дка (+464) 
Благоевград: 22 Страна: 5751
Комасационен фактор: 131 дка 
131 от 131 дка (+23) 
Благоевград: 217 Страна: 12812
Комасационен фактор: 117 дка 
117 от 117 дка 
Благоевград: 234 Страна: 13059
Комасационен фактор: 58 дка 
116 от 116 дка (+31) 
Благоевград: 239 Страна: 13081
Комасационен фактор: 105 дка 
105 от 105 дка (-17) 
Благоевград: 250 Страна: 13273
Комасационен фактор: 94 дка 
94 от 94 дка 
Благоевград: 262 Страна: 13472
Комасационен фактор: 78 дка 
78 от 78 дка 
Благоевград: 279 Страна: 13682
Комасационен фактор: 60 дка 
60 от 60 дка (-390) 
Благоевград: 300 Страна: 13900

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Гърмен, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Гърмен (2022)

13
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.21250112501250
20211250112501250
2022.42806220123600
2022.31544210762012
2022.16000160006000
20222940510766000
2023.14702419565927
20234702419565927

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Агросистем - 81 ЕООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Гърмен (Благоевград)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.