Гоце Делчев общ. Гоце Делчев

Обща информация
 

Гоце Делчев

 
 
 
18 269
 
17395
 
1790 (+98) 
 
10
 
500-699
Обяви за земеделска земя в Гоце Делчев
Средни оценки
 
 
 
41
 
42

Арендатори в Гоце Делчев

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 238 дка 
225 (-176) от 476 дка (-158) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград476 дка (-158)
Гоце Делчев251 дка (+18)
Гоце Делчев225 дка (-176)
Комасационен фактор: 197 дка 
197 от 197 дка (+59) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград197 дка (+59)
Гоце Делчев197 дка (+59)
Комасационен фактор: 178 дка 
178 от 178 дка (+12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград178 дка (+12)
Гоце Делчев178 дка (+12)
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 370 дка 
172 (+29) от 739 дка (+414) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград739 дка (+414)
Гоце ДелчевМосомище567 дка (+385)
Гоце ДелчевГоце Делчев172 дка (+29)
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 633 дка 
141 (-3) от 1265 дка (-2112) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1265 дка (-2112)
Гоце Делчев1124 дка (-2109)
Гоце Делчев141 дка (-3)
Комасационен фактор: 135 дка 
135 от 135 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград135 дка
Гоце Делчев135 дка
Комасационен фактор: 116 дка 
116 от 116 дка (+7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград116 дка (+7)
Гоце Делчев116 дка (+7)
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 281 дка 
112 (-17) от 562 дка (+203) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград562 дка (+203)
Гоце Делчев450 дка (+220)
Гоце Делчев112 дка (-17)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 143 дка 
75 (+3) от 571 дка (+307) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград571 дка (-42)
Гоце Делчев349 дка
Гоце Делчев118 дка (-2)
Гоце Делчев75 дка (+3)
Гърмен29 дка (-43)
Комасационен фактор: 94 дка 
67 от 283 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград283 дка
Гоце Делчев120 дка
Гоце Делчев96 дка
Гоце Делчев67 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Гоце Делчев общ. Гоце Делчев обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 238 дка 
225 (-176) от 476 дка (-158) 
Гоце Делчев: 6 Благоевград: 41 Страна: 7582
Комасационен фактор: 197 дка 
197 от 197 дка (+59) 
Гоце Делчев: 14 Благоевград: 158 Страна: 11572
Комасационен фактор: 178 дка 
178 от 178 дка (+12) 
Гоце Делчев: 17 Благоевград: 176 Страна: 11910
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 370 дка 
172 (+29) от 739 дка (+414) 
Гоце Делчев: 2 Благоевград: 23 Страна: 5934
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 633 дка 
141 (-3) от 1265 дка (-2112) 
Гоце Делчев: 1 Благоевград: 9 Страна: 4390
Комасационен фактор: 135 дка 
135 от 135 дка 
Гоце Делчев: 19 Благоевград: 215 Страна: 12740
Комасационен фактор: 116 дка 
116 от 116 дка (+7) 
Гоце Делчев: 23 Благоевград: 238 Страна: 13080
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 281 дка 
112 (-17) от 562 дка (+203) 
Гоце Делчев: 4 Благоевград: 36 Страна: 6891
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 143 дка 
75 (+3) от 571 дка (+307) 
Гоце Делчев: 5 Благоевград: 35 Страна: 6839
Комасационен фактор: 94 дка 
67 от 283 дка 
Гоце Делчев: 11 Благоевград: 105 Страна: 10082

Ренти на арендаторите в Гоце Делчев

Бели петна, бели петна за община Гоце Делчев, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Асен Георгиев Бакрачев

Цени на земеделската земя по обяви в Гоце Делчев

23 септември 2021 г.
6 март 2023 г.
28 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Гоце Делчев (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Гоце Делчев по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Асен Георгиев Бакрачев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Асен Георгиев Бакрачев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Асен Георгиев Бакрачев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Асен Георгиев Бакрачев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
350351634476
138197
350371371166178
Асен Георгиев Бакрачев298390312325739
37533423342433771265
135
109116
359562
39465263264571
283283
Общо44404999472156554522

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
136137401225
138197
350371371166178
Асен Георгиев Бакрачев2078143172
320161162144141
135
109116
129112
39857275
6767
Общо72983167013691418

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Асен Георгиев Бакрачев

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Асен Георгиев Бакрачев

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Гоце Делчев (Гоце Делчев)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.