Гърмен общ. Гърмен

Обща информация
 

Гърмен

 
 
 
1949
 
18366
 
2816 (-113) 
 
15
 
500-699
Обяви за земеделска земя в Гърмен
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Гърмен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 260 дка 
915 (+51) от 1299 дка (-244) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1299 дка (-244)
Гърмен915 дка (+51)
Хаджидимово241 дка (-246)
Хаджидимово80 дка (-8)
Хаджидимово37 дка (-41)
Гърмен26 дка
Комасационен фактор: 381 дка 
381 от 381 дка (+75) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград381 дка (+75)
Гърмен381 дка (+75)
Комасационен фактор: 120 дка 
156 от 239 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград239 дка
Гърмен156 дка
Гърмен83 дка
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 388 дка 
144 (+62) от 776 дка (+464) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград776 дка (+464)
Гоце ДелчевМосомище632 дка (+402)
ГърменГърмен144 дка (+62)
Комасационен фактор: 134 дка 
123 от 267 дка (-41) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград267 дка (-41)
Гърмен144 дка (-41)
Гърмен123 дка
Комасационен фактор: 117 дка 
117 от 117 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград117 дка
Гърмен117 дка
Комасационен фактор: 81 дка 
116 (-96) от 162 дка (-215) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград162 дка (-215)
Гърмен116 дка (-96)
Гърмен46 дка (-119)
Комасационен фактор: 105 дка 
105 от 105 дка (-17) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград105 дка (-17)
Гърмен105 дка (-17)
Комасационен фактор: 90 дка 
97 (-57) от 180 дка (-138) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград180 дка (-138)
Гърмен97 дка (-57)
Гърмен83 дка (-81)
Комасационен фактор: 88 дка 
73 (-12) от 351 дка (+134) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград351 дка (-11)
Гърмен145 дка
Гърмен119 дка (+1)
Гърмен73 дка (-12)
Гърмен14 дка
Комасационен фактор: 60 дка 
60 от 60 дка (-390) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград60 дка (-390)
Гърмен60 дка (-390)
Комасационен фактор: 75 дка 
37 (-16) от 224 дка (+10) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград224 дка (-93)
Гърмен103 дка
Гърмен84 дка (-77)
Гърмен37 дка (-16)
Комасационен фактор: 70 дка 
35 (-62) от 209 дка (+112) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград209 дка (-62)
Хаджидимово127 дка
Хаджидимово47 дка
Гърмен35 дка (-62)
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 370 дка 
0 от 739 дка (+414)
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград739 дка (+414)
Гоце Делчев567 дка (+385)
Гоце Делчев172 дка (+29)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Гърмен общ. Гърмен обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 260 дка 
915 (+51) от 1299 дка (-244) 
Гърмен: 1 Благоевград: 8 Страна: 4334
Комасационен фактор: 381 дка 
381 от 381 дка (+75) 
Гърмен: 3 Благоевград: 69 Страна: 8621
Комасационен фактор: 120 дка 
156 от 239 дка 
Гърмен: 15 Благоевград: 127 Страна: 10836
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 388 дка 
144 (+62) от 776 дка (+464) 
Гърмен: 23 Благоевград: 22 Страна: 5754
Комасационен фактор: 134 дка 
123 от 267 дка (-41) 
Гърмен: 12 Благоевград: 110 Страна: 10355
Комасационен фактор: 117 дка 
117 от 117 дка 
Гърмен: 25 Благоевград: 234 Страна: 13065
Комасационен фактор: 81 дка 
116 (-96) от 162 дка (-215) 
Гърмен: 21 Благоевград: 188 Страна: 12216
Комасационен фактор: 105 дка 
105 от 105 дка (-17) 
Гърмен: 27 Благоевград: 250 Страна: 13279
Комасационен фактор: 90 дка 
97 (-57) от 180 дка (-138) 
Гърмен: 20 Благоевград: 171 Страна: 11877
Комасационен фактор: 88 дка 
73 (-12) от 351 дка (+134) 
Гърмен: 6 Благоевград: 80 Страна: 9008
Комасационен фактор: 60 дка 
60 от 60 дка (-390) 
Гърмен: 30 Благоевград: 300 Страна: 13908
Комасационен фактор: 75 дка 
37 (-16) от 224 дка (+10) 
Гърмен: 17 Благоевград: 142 Страна: 11103
Комасационен фактор: 70 дка 
35 (-62) от 209 дка (+112) 
Гърмен: 34 Благоевград: 150 Страна: 11356
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 370 дка 
0 от 739 дка (+414)
Гърмен: 37 Благоевград: 23 Страна: 5938
0 от 0 дка
Гърмен: 38 Благоевград: 372 Страна: 14430

Ренти на арендаторите в Гърмен

Бели петна, бели петна за община Гърмен, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Владимир Кирилов Шаренкапов

Цени на земеделската земя по обяви в Гърмен

3 май 2023 г.
17 юни 2021 г.
7 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Гърмен (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Гърмен по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
8
Владимир Кирилов Шаренкапов
282
80

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
9297131110
Владимир Кирилов Шаренкапов
48
1450204
264

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
13 551
Владимир Кирилов Шаренкапов
723
3300

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
242
Владимир Кирилов Шаренкапов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
35629832415431299
311265306381
281281239239
Владимир Кирилов Шаренкапов263396396312776
308267
117117
377162
122105
318180
282272272217351
45060
80246256214224
21521597209
298390312325739
201201
Общо15902299252249455109

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
319266266864915
180148306381
156156
Владимир Кирилов Шаренкапов14514582144
123123
117117
212116
122105
15497
93938573
45060
801811915337
2152159735
179177177
201201
Общо7581278143628212359

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Владимир Кирилов Шаренкапов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Владимир Кирилов Шаренкапов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Гърмен (Гърмен)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.