Дебрен общ. Гърмен

Обща информация
 

Дебрен

 
 
 
2229
 
20331
 
645 (-383) 
 
10
 
700-999
Обяви за земеделска земя в Дебрен
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Дебрен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 134 дка 
144 от 267 дка (-41) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград267 дка (-41)
Гърмен144 дка (-41)
Гърмен123 дка
Комасационен фактор: 88 дка 
119 (+1) от 351 дка (+134) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград351 дка (-11)
Гърмен145 дка
Гърмен119 дка (+1)
Гърмен73 дка (-12)
Гърмен14 дка
Комасационен фактор: 58 дка 
94 (+71) от 116 дка (+31) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград116 дка (+31)
Гърмен94 дка (+71)
Гърмен22 дка (-40)
Комасационен фактор: 75 дка 
84 (-77) от 224 дка (+10) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград224 дка (-93)
ГърменДолно Дряново103 дка
ГърменДебрен84 дка (-77)
ГърменГърмен37 дка (-16)
Комасационен фактор: 90 дка 
83 (-81) от 180 дка (-138) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград180 дка (-138)
Гърмен97 дка (-57)
Гърмен83 дка (-81)
Комасационен фактор: 120 дка 
83 от 239 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград239 дка
Гърмен156 дка
Гърмен83 дка
Комасационен фактор: 81 дка 
46 (-119) от 162 дка (-215) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград162 дка (-215)
Гърмен116 дка (-96)
Гърмен46 дка (-119)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 143 дка 
29 (-43) от 571 дка (+307) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград571 дка (-42)
Гоце Делчев349 дка
Гоце Делчев118 дка (-2)
Гоце Делчев75 дка (+3)
Гърмен29 дка (-43)
Комасационен фактор: 381 дка 
0 от 381 дка (+75)0
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград381 дка (+75)
Гърмен381 дка (+75)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Дебрен общ. Гърмен обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 134 дка 
144 от 267 дка (-41) 
Гърмен: 12 Благоевград: 110 Страна: 10351
Комасационен фактор: 88 дка 
119 (+1) от 351 дка (+134) 
Гърмен: 6 Благоевград: 80 Страна: 9005
Комасационен фактор: 58 дка 
94 (+71) от 116 дка (+31) 
Гърмен: 26 Благоевград: 239 Страна: 13081
Комасационен фактор: 75 дка 
84 (-77) от 224 дка (+10) 
Гърмен: 17 Благоевград: 142 Страна: 11098
Комасационен фактор: 90 дка 
83 (-81) от 180 дка (-138) 
Гърмен: 20 Благоевград: 171 Страна: 11872
Комасационен фактор: 120 дка 
83 от 239 дка 
Гърмен: 15 Благоевград: 127 Страна: 10831
Комасационен фактор: 81 дка 
46 (-119) от 162 дка (-215) 
Гърмен: 21 Благоевград: 188 Страна: 12211
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 143 дка 
29 (-43) от 571 дка (+307) 
Гърмен: 35 Благоевград: 35 Страна: 6839
Комасационен фактор: 381 дка 
0 от 381 дка (+75)0
Гърмен: 3 Благоевград: 69 Страна: 8618
0 от 0 дка0
Гърмен: 39 Благоевград: 373 Страна: 14422

Ренти на арендаторите в Дебрен

Бели петна, бели петна за община Гърмен, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Агри Бин ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Дебрен

3 февруари 2022 г.
3 февруари 2022 г.
1 обява

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Гърмен (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Дебрен по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
282
Агри Бин ЕООД80

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор171819
1450204
Агри Бин ЕООД264

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
723
Агри Бин ЕООД3300

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агри Бин ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
308267
282272272217351
85116
Агри Бин ЕООД80246256214224
318180
281281239239
377162
39465263264571
311265306381
215215
Общо7121479155223282491

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
185144
282179179118119
2394
Агри Бин ЕООД656516184
16483
2812818383
16546
1177229
131117
215215
Общо413857857971682

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Агри Бин ЕООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Агри Бин ЕООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Дебрен (Гърмен)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.