Дъбница общ. Гърмен

Обща информация
 

Дъбница

 
 
 
1813
 
24267
 
910  
 
5
 
500-699
 
Обяви за земеделска земя в Дъбница
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Дъбница

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 330 дка 
330 от 330 дка (-12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград330 дка (-12)
Гърмен330 дка (-12)
Комасационен фактор: 249 дка 
249 от 249 дка (+87) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград249 дка (+87)
Гърмен249 дка (+87)
Комасационен фактор: 193 дка 
193 от 193 дка (+35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград193 дка (+35)
Гърмен193 дка (+35)
Комасационен фактор: 131 дка 
131 от 131 дка (+23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград131 дка (+23)
ГърменДъбница131 дка (+23)
Комасационен фактор: 38 дка 
38 от 38 дка (-102) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград38 дка (-102)
Гърмен38 дка (-102)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Дъбница общ. Гърмен обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 330 дка 
330 от 330 дка (-12) 
Гърмен: 7 Благоевград: 87 Страна: 9384
Комасационен фактор: 249 дка 
249 от 249 дка (+87) 
Гърмен: 14 Благоевград: 121 Страна: 10781
Комасационен фактор: 193 дка 
193 от 193 дка (+35) 
Гърмен: 18 Благоевград: 162 Страна: 11772
Комасационен фактор: 131 дка 
131 от 131 дка (+23) 
Гърмен: 24 Благоевград: 217 Страна: 12947
Комасационен фактор: 38 дка 
38 от 38 дка (-102) 
Гърмен: 33 Благоевград: 331 Страна: 14305

Ренти на арендаторите в Дъбница

Бели петна за община Гърмен, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Дъбница

Арендатор
Бейхан Саид Ибрям

Ренти за община Гърмен (Благоевград)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Дъбница

Няма данни за това землище. Вижте цените на съседните землища по-надолу.

arable_land в съседните землища

Средни цени на земеделската земя в община Гърмен (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Дъбница по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Бейхан Саид Ибрям

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Бейхан Саид Ибрям

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Бейхан Саид Ибрям

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Бейхан Саид Ибрям

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
194337369342330
162249
158193
Бейхан Саид Ибрям108131
14038
Общо194337369910941

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
194337338342330
162249
158193
Бейхан Саид Ибрям108131
14038
Общо194337338910941

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Бейхан Саид Ибрям

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Бейхан Саид Ибрям

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Дъбница (Гърмен)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.