Хвостяне общ. Гърмен

Обща информация
 

Хвостяне

 
 
 
745
 
77222
 
45 
 
2
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Хвостяне
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Хвостяне

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 151 дка 
45 от 453 дка (+327) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград453 дка (+327)
Хаджидимово381 дка (+329)
Гърмен45 дка
Хаджидимово27 дка (-2)
Комасационен фактор: 330 дка 
0 от 330 дка (-12)0
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград330 дка (-12)
ГърменДъбница330 дка (-12)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Хвостяне общ. Гърмен обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 151 дка 
45 от 453 дка (+327) 
Гърмен: 32 Благоевград: 49 Страна: 7806
Комасационен фактор: 330 дка 
0 от 330 дка (-12)0
Гърмен: 7 Благоевград: 87 Страна: 9285

Ренти на арендаторите в Хвостяне

Бели петна, бели петна за община Гърмен, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Ариф Иса Байрактар

Цени на земеделската земя по обяви в Хвостяне

1 февруари 2023 г.
1 февруари 2023 г.
1 обява

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Гърмен (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Хвостяне по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Ариф Иса Байрактар

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Ариф Иса Байрактар

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Ариф Иса Байрактар

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Ариф Иса Байрактар

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
126453
Ариф Иса Байрактар194337369342330
Общо194337369468783

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор202122
4545
Ариф Иса Байрактар31
Общо314545

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Ариф Иса Байрактар

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Ариф Иса Байрактар

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Хвостяне (Гърмен)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.