Инвест

Каква е доходността от инвестиции в земеделски земи?

Картинка на блог статията

От една добра инвестиция в земеделска земя в България през 2021г. може да се постигне средногодишна доходност от около 7-8%, която включва следните 3 елемента:

  • Рентна доходност от около 4% годишно с включени всички разходи за покупка на актива;

  • Капиталова доходност от около 3% средногодишно. Тази доходност компенсира най-вече инфлацията*, която според официалната статистиката на Федералния резерв е 3.1%  средногодишно през последните 107 години .

  • От добре премислен и изпълнен рентен арбитраж може да се постигне допълнително още около 1% доходност. 

Средногодишна обща доходност от 7-8% не е голяма, но се постига практически без инвестиционен риск и при пълна липса на психо емоционален стрес.

Като използвате ресурсите на информационно-инвестиционната платформа сравнително лесно ще откривате най-добрите локации където да инвестирате, така че да отдавате земеделските си земи на най-добрите наематели на земеделски земи и да постигате горепосочената доходност.

Такава доходност е напълно съпоставима с дългосрочната доходност от една портфейлна инвестиция в индекса S&P 500 при стратегия Buy and Hold.

….

Забележки относно някой реалности които следва да се отчитат когато се инвестира дългосрочно:

1. Официална статистика на ФЕД:

Средногодишна инфлация през последните 107 години - 3,1%.

От 1913 г. досега доларът е изгубил 99,6% от покупателната си способност, показват данните на Федералния резерв на Сейнт Луис, който е поделение на централната банка на САЩ. 

Пресмятаме според графиката в линка средногодишната инфлация по следната формула: 1000*1,03^-107=38.1

1000 долара от 1913г. при средна инфлация от 3% за 107 години имат покупателната стойност на 38.1 долара през 2020г.

2. САЩ – Индекс на потребителските цени (CPI)

Внимание - стъкмистиката им изключва храни и енергия!

Стойности за период от 61 години:

януари 1961г. – 12,59

януари 2021г. - 111,35

12,59*1.03638^61 = 111,35

Средногодишно покачване на цените от 3,638%.

3. Официална статистика за инфлацията в България според калкулатора на Националния статистически институт:

Период от 20 години: януари 2001г. - януари 2021г. - 196,5%

Получава се реална средногодишна инфлация от 3,43%

100*1.043^20=196,3

4. Реална доходност която може да се постигне, ако се инвестира дългосрочно в индекса S&P 500 със стратегия buy and hold.

Да предположим, че сте гениален инвеститор или просто щастливец улучил локално дъно през 1982г. след който следва десетилетен бичи тренд.

От графиката на S&P 500 вземаме следните данни:

Локално дъно през юни 1982г. - 297

Временен връх през юни 2020г. - 3162

Период на инвестицията 38 години.

Пресмятаме средногодишната доходност: 297*1.0643^38 = 3170

Средногодишна доходност от 6,43%

Вадим от тази доходност 3,1% средногодишна инфлация.

Получаваме реална доходност от 3,3%.

От тази доходност трябва да се извадят още данъците, превалутиране и валутния риск.

Това са реалните статистически данни от които трябва да изхождаме когато сравняваме дългосрочната доходност от един масово използван инвестиционен инструмент като S&P 500 и земеделска земя в България.

Такава доходност е напълно съпоставима с дългосрочната доходност от една портфейлна инвестиция в индекса S&P 500 при стратегия Buy and Hold.