Инвест

За кого е подходящо да инвестира в земеделски земи?

Картинка на блог статията

Дългосрочното инвестиране в земеделски земи е подходящо за хора които:

  • Разполагат с натрупан солиден свободен капитал или имат постоянни доходи поне 2-3 пъти над средните за страната;

  • Имат безкраен инвестиционен хоризонт;

  • Предпочитат да постигат една нормална инвестиционна дългосрочна доходност от 7-8%, постигната при практически нулев риск;

  • Ценят свободното си време. Не желаят да стават роби на дигиталния инвестиционен свят като жертват колосално количество от свободното си време за да бъдат сред малкия процент успешни дългосрочно инвеститори;

  • Оценяват възможността да използват постоянно прост повтарящ се инвестиционен модел;

  • Не желаят да страдат постоянно от солиден психо емоционален стрес предизвикан от честите ценови колебания на финансовите пазари;

  • Имат за цел да постигнат определена финансова сигурност, независимост и свобода в дългосрочен план натрупвайки постепенно прекрасни инвестиционни активи, които реално могат да завещаят на поколенията след тях.