Инвест

Инвестиции в S&P 500 или в Агриланд 500 БГ

Кой е по-добрият дългосрочен инвестиционен избор – S&P 500 или Агриланд 500 БГ

Картинка на блог статията

Почти всеки инвеститор е чувал и знае какво е представлява индекса S&P 500.

Никой не е чувал обаче за индекса Агриланд 500 БГ, защото такъв просто не съществува:)

В българското селско стопанство успешно се развиват поне 500 компании, които постигат резултати не по-лоши от средното за компаниите в индекса  S&P 500.

Много хора инвестират чрез индекса S&P 500 и при добър вход и изход постигат прилична средногодишна доходност от порядъка на 6-10%. Тази доходност обаче като се премахне ефекта на инфлацията и се платят дължимите данъци остава средногодишна доходност от порядъка на скромните 3-7%. Тази доходност е донякъде сравнима с доходността която може да се постигне от добре изпълнено индивидуално инвестиране в земеделски земи в България. Рисковете и психо-емоционалния стрес от пазарните флуктуации при инвестиране чрез индекса S&P 500 обаче са несравнимо по-големи.

Представете си, че имате недвижим имот който сте отдали дългосрочно под наем на компания от индекса  S&P 500. Това е джакпот, който малцина инвеститори удрят.

Сега си представете, че имате качествени земеделски земи в България ги и отдавате под наем на някоя от 500-те най-добри компании опериращи в селското ни стопанство, които условно ще наричаме Агриланд 500 БГ. Това е почти същият джакпот. При това лесно постижим за хиляди дребни индивидуални инвеститори.

Помислете си колко човека познавате, които осъзнават прекрасните инвестиционни възможности които предлага индивидуалното инвестиране в земеделски земи в България и се възползват от тях. Обзалагам се, че са твърде малко.

Защо е така?

Защо много малко хора инвестират индивидуално в земеделски земи.

Отговора е прост.

Дълги години е липсвала качествена информация, която да е удобна за използване и анализ, за да може на нейна база да се вземат адекватни инвестиционни решения за покупки на земеделски земи с цел отдаване под наем на първокласни наематели в първокласни локации.

Първокласните арендатори в България са няколко стотици.

Землищата в които тези първокласни арендатори оперират са двойно и дори тройно повече.

Толкова голямо е количеството на землищата в които е добре да се търсят и купуват качествени земеделски земи за отдаване под наем.

Информационно-инвестиционната платформа за земеделски земи landlord.bg е създадена с основна цел с нейна помощ лесно да се намират най-добрите арендатори и землищата в които те развиват своя бизнес.

Можете да сравните двете инвестиционни възможности: S&P 500 и Агриланд 500 БГ.

След това да изберете едната, другата или двете.

....

Забележка:

Това че в българския селскостопански сектор има стотици много добре работещи компании не означава че няма други хиляди които едвам кретат и част от тях са пред фалит.