Инвест

Земеделската земя е перфектният дългосрочен инвестиционен актив

Картинка на блог статията
 • Възможността за безкраен инвестиционен хоризонт е безценно качество на земеделската земя като инвестиционен актив. Земеделска земя не се купува да се продава, а да се завещава!

 • Инвестирането в земеделска земя е лесно. Използва се прост повторяем модел за покупки на отделни парцели земеделски земи.

 • При инвестиционна стратегия за покупки на земеделски земи с безкраен инвестиционен хоризонт ни трябва само добър вход, без да ни е необходимо да мислим за изход.

 • Купуването на земеделска земя с безкраен инвестиционен хоризонт ни осигурява спокойствие и безценен психо емоционален комфорт. Не ни вълнуват пазарните флуктуации, които са характерни за практически всички други инвестиционни активи.

 • Земеделската земя е нещо повече от средство за запазване на стойността на парите ни. Стойността на актива земеделска земя нараства през годините с темп над инфлацията поради тенденцията за нарастване на производителността от единица площ;

 • Активът земеделска земя създава постоянен паричен поток от рентен доход;

 • Доходът от ренти нараства постепенно през годините поради естественото повишаване на стойността на базовият актив;

 • Земеделската земя е базов производствен актив който вечно ще осигурява базовите човешки жизнени потребности.

 • Ти си мажоритарен собственик на инвестиционният актив земеделска земя. Винаги ти решаваш какво ще правиш с нея.

 • Можеш през годините постепенно да увеличаваш портфейла си от земеделски земи. Чрез постоянният паричен поток осигурен от рентен доход можеш да преминеш през мечтаните от всеки инвеститор 3 етапа на:

  • Финансова сигурност;

  • Финансова независимост;

  • Финансова свобода

Земеделската земя е перфектният дългосрочен инвестиционен актив който може да завещавате. Той може да осигури както собствената ви финансова свобода и спокойствие, така и на поколенията след вас.