Кости общ. Царево

Обща информация
 

Кости

 
 
 
203
 
38947
 
1351 (+272) 
 
5
 
50-99
Обяви за земеделска земя в Кости
Средни оценки
 
 
 
19
 
44

Арендатори в Кости

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 393 дка 
393 от 393 дка (+39) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас393 дка (+39)
Царево393 дка (+39)
Комасационен фактор: 211 дка 
392 от 421 дка (+250) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас421 дка (+250)
Царево392 дка (+250)
Царево29 дка
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 281 дка 
339 (-59) от 561 дка (+112) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас561 дка (+112)
Царево339 дка (-59)
Царево222 дка (+171)
Комасационен фактор: 157 дка 
157 от 157 дка (+29) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас157 дка (+29)
ЦаревоКости157 дка (+29)
Комасационен фактор: 70 дка 
70 от 70 дка (+13) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас70 дка (+13)
Царево70 дка (+13)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Кости общ. Царево обл. Бургас Страна
Комасационен фактор: 393 дка 
393 от 393 дка (+39) 
Царево: 13 Бургас: 500 Страна: 8480
Комасационен фактор: 211 дка 
392 от 421 дка (+250) 
Царево: 12 Бургас: 486 Страна: 8158
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 281 дка 
339 (-59) от 561 дка (+112) 
Царево: 11 Бургас: 425 Страна: 6906
Комасационен фактор: 157 дка 
157 от 157 дка (+29) 
Царево: 19 Бургас: 721 Страна: 12303
Комасационен фактор: 70 дка 
70 от 70 дка (+13) 
Царево: 20 Бургас: 820 Страна: 13787

Ренти на арендаторите в Кости

Бели петна, бели петна за община Царево, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Венелин Анастасов Георгиев

Цени на земеделската земя по обяви в Кости

5 април 2022 г.
6 октомври 2022 г.
8 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Царево (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Кости по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
492
Венелин Анастасов Георгиев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор161719
61157168
Венелин Анастасов Георгиев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
341
Венелин Анастасов Георгиев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
272
Венелин Анастасов Георгиев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
492489435354393
182353228171421
12273240449561
Венелин Анастасов Георгиев164151159128157
56685770
Общо9601122113011591602

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
492489435354393
177303186142392
12273240398339
Венелин Анастасов Георгиев164151159128157
56685770
Общо9551072108810791351

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Венелин Анастасов Георгиев

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Венелин Анастасов Георгиев

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Кости (Царево)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.