Царево обл. Бургас

Обща информация
 

Царево

 
 
13
 
18 051 
 
22
 
4.3 / 75%
 
Обяви за земеделска земя в Царево
Средни оценки
 
 
19
 
44

Арендатори в община Царево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 552 дка 
3309 от 3309 дка (+490) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3309 дка (+490)
ЦаревоФазаново1296 дка (+58)
ЦаревоИзгрев819 дка (+37)
ЦаревоЛозенец503 дка (+189)
ЦаревоВелика361 дка (+48)
ЦаревоЦарево258 дка (+145)
ЦаревоКондолово72 дка (+13)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 809 дка 
3234 от 3234 дка (+655) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3234 дка (+655)
ЦаревоВарвара1937 дка (+392)
ЦаревоЦарево1191 дка (+180)
ЦаревоЛозенец82 дка (+82)
ЦаревоВелика24 дка (+1)
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 554 дка 
2334 (+1214) от 2770 дка (+1213) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2334 дка (+1214)
ЦаревоЦарево671 дка (+643)
ЦаревоВелика572 дка (+180)
ЦаревоВарвара546 дка (+148)
ЦаревоЛозенец545 дка (+243)
Област: Силистра436 дка (-1)
КайнарджаКраново436 дка (-1)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 474 дка 
1896 от 1896 дка (+1105) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1896 дка (+1105)
ЦаревоЦарево671 дка (+402)
ЦаревоВелика572 дка (+547)
ЦаревоВарвара483 дка (+100)
ЦаревоЛозенец170 дка (+56)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1187 дка 
1187 от 1187 дка (+491) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1187 дка (+491)
ЦаревоАхтопол1187 дка (+491)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1003 дка 
1003 от 1003 дка (+545) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1003 дка (+545)
ЦаревоБродилово1003 дка (+545)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 882 дка 
882 от 882 дка (+186) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас882 дка (+186)
ЦаревоАхтопол882 дка (+186)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 874 дка 
874 от 874 дка (+258) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас874 дка (+258)
ЦаревоАхтопол874 дка (+258)
10
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 435 дка 
870 от 870 дка (+450) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас870 дка (+450)
ЦаревоРезово775 дка (+403)
ЦаревоСинеморец95 дка (+47)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 673 дка 
673 от 673 дка (+214) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас673 дка (+214)
ЦаревоБродилово673 дка (+214)
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 281 дка 
561 от 561 дка (+112) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас561 дка (+112)
ЦаревоКости339 дка (-59)
ЦаревоБългари222 дка (+171)
Комасационен фактор: 211 дка 
421 от 421 дка (+250) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас421 дка (+250)
ЦаревоКости392 дка (+250)
ЦаревоБългари29 дка
Комасационен фактор: 393 дка 
393 от 393 дка (+39) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас393 дка (+39)
ЦаревоКости393 дка (+39)
Комасационен фактор: 238 дка 
238 от 238 дка (+138) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас238 дка (+138)
ЦаревоСинеморец238 дка (+138)
Комасационен фактор: 237 дка 
237 от 237 дка (+42) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас237 дка (+42)
ЦаревоВарвара237 дка (+42)
Комасационен фактор: 217 дка 
214 (+128) от 434 дка (+348) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас434 дка (+348)
СредецСиньо Камене220 дка (+220)
ЦаревоРезово214 дка (+128)
Комасационен фактор: 198 дка 
198 (+198) от 198 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас198 дка (+198)
ЦаревоБродилово198 дка (+198)
Комасационен фактор: 178 дка 
178 от 178 дка (+16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас178 дка (+16)
ЦаревоКондолово178 дка (+16)
Комасационен фактор: 157 дка 
157 от 157 дка (+29) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас157 дка (+29)
ЦаревоКости157 дка (+29)
Комасационен фактор: 70 дка 
70 от 70 дка (+13) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас70 дка (+13)
ЦаревоКости70 дка (+13)
28
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1944 дка 
0 от 1944 дка (+266)
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1944 дка (+266)
СредецГранитец1944 дка (+266)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Царево обл. Бургас Страна
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 552 дка 
3309 от 3309 дка (+490) 
Бургас: 166 Страна: 2441
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 809 дка 
3234 от 3234 дка (+655) 
Бургас: 170 Страна: 2483
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 554 дка 
2334 (+1214) от 2770 дка (+1213) 
Бургас: 212 Страна: 2792
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 474 дка 
1896 от 1896 дка (+1105) 
Бургас: 242 Страна: 3532
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1187 дка 
1187 от 1187 дка (+491) 
Бургас: 307 Страна: 4583
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1003 дка 
1003 от 1003 дка (+545) 
Бургас: 327 Страна: 5018
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 882 дка 
882 от 882 дка (+186) 
Бургас: 360 Страна: 5377
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 874 дка 
874 от 874 дка (+258) 
Бургас: 363 Страна: 5415
10
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 435 дка 
870 от 870 дка (+450) 
Бургас: 367 Страна: 5438
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 673 дка 
673 от 673 дка (+214) 
Бургас: 400 Страна: 6320
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 281 дка 
561 от 561 дка (+112) 
Бургас: 425 Страна: 6974
Комасационен фактор: 211 дка 
421 от 421 дка (+250) 
Бургас: 486 Страна: 8248
Комасационен фактор: 393 дка 
393 от 393 дка (+39) 
Бургас: 500 Страна: 8572
Комасационен фактор: 238 дка 
238 от 238 дка (+138) 
Бургас: 634 Страна: 10978
Комасационен фактор: 237 дка 
237 от 237 дка (+42) 
Бургас: 636 Страна: 11002
Комасационен фактор: 217 дка 
214 (+128) от 434 дка (+348) 
Бургас: 476 Страна: 8080
Комасационен фактор: 198 дка 
198 (+198) от 198 дка 
Бургас: 675 Страна: 11686
Комасационен фактор: 178 дка 
178 от 178 дка (+16) 
Бургас: 696 Страна: 12039
Комасационен фактор: 157 дка 
157 от 157 дка (+29) 
Бургас: 721 Страна: 12434
Комасационен фактор: 70 дка 
70 от 70 дка (+13) 
Бургас: 820 Страна: 13932
28
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1944 дка 
0 от 1944 дка (+266)
Бургас: 239 Страна: 3478
0 от 0 дка
Бургас: 910 Страна: 14674

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Царево, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Васил Георгиев Георгиев

Ренти за община Царево (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Ахтопол

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Бродилово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Българи

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Варвара

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Велика

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Изгрев

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Кондолово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Кости

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Лозенец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Резово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Синеморец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Фазаново

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Царево

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Царево (2022)

13
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.42112107823566
2021.3147494002727
2021.2149534002727
20211767224003566
2022.42326135005686
2022.3403997096963
2022.22073115005868
2022.12971132546975
20222783462546975
2023.4361247825690
2023.3412357825690
2023.2332757825690
2023.1434997826845
20233949237826845

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Васил Георгиев Георгиев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Васил Георгиев Георгиев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Васил Георгиев Георгиев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Васил Георгиев Георгиев

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Васил Георгиев Георгиев
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
Васил Георгиев Георгиев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Васил Георгиев Георгиев
10
28

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Васил Георгиев Георгиев
10
28

Няма намерени резултати

30 426 дка
18 051 дка
23 879
4526 (19%)
4.58
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
140
210
39353
48630
55164
63871
73316
81
929
1012

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.