Бродилово общ. Царево

Обща информация
 

Бродилово

 
 
 
222
 
06553
 
2022 (+1024) 
 
3
 
0-49
Обяви за земеделска земя в Бродилово
Средни оценки
 
 
 
19
 
44

Арендатори в Бродилово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1003 дка 
1003 от 1003 дка (+545) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1003 дка (+545)
Царево1003 дка (+545)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 673 дка 
673 от 673 дка (+214) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас673 дка (+214)
Царево673 дка (+214)
Комасационен фактор: 198 дка 
198 от 198 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас198 дка
ЦаревоБродилово198 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Бродилово общ. Царево обл. Бургас Страна
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1003 дка 
1003 от 1003 дка (+545) 
Царево: 6 Бургас: 327 Страна: 4983
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 673 дка 
673 от 673 дка (+214) 
Царево: 10 Бургас: 400 Страна: 6262
Комасационен фактор: 198 дка 
198 от 198 дка 
Царево: 17 Бургас: 675 Страна: 11557

Ренти на арендаторите в Бродилово

Бели петна, бели петна за община Царево, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Недялко Димитров Георгиев

Цени на земеделската земя по обяви в Бродилово

28 март 2023 г.
28 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Царево (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Бродилово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Недялко Димитров Георгиев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Недялко Димитров Георгиев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Недялко Димитров Георгиев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Недялко Димитров Георгиев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
121912314494581003
781792521459673
Недялко Димитров Георгиев198
Общо200020239709171874

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
121912314494581003
781792521459673
Недялко Димитров Георгиев198
Общо200020239709171874

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Недялко Димитров Георгиев

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Недялко Димитров Георгиев

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Бродилово (Царево)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.