Ахтопол общ. Царево

Обща информация
 

Ахтопол

 
 
 
1208
 
00878
 
2943 (+935) 
 
3
 
0-49
Обяви за земеделска земя в Ахтопол
Средни оценки
 
 
 
19
 
44

Арендатори в Ахтопол

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1187 дка 
1187 от 1187 дка (+491) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1187 дка (+491)
Царево1187 дка (+491)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 882 дка 
882 от 882 дка (+186) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас882 дка (+186)
Царево882 дка (+186)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 874 дка 
874 от 874 дка (+258) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас874 дка (+258)
ЦаревоАхтопол874 дка (+258)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Ахтопол общ. Царево обл. Бургас Страна
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1187 дка 
1187 от 1187 дка (+491) 
Царево: 5 Бургас: 307 Страна: 4556
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 882 дка 
882 от 882 дка (+186) 
Царево: 7 Бургас: 360 Страна: 5342
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 874 дка 
874 от 874 дка (+258) 
Царево: 8 Бургас: 363 Страна: 5378

Ренти на арендаторите в Ахтопол

Бели петна, бели петна за община Царево, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Агро Ахтопол Инвест ООД

Цени на земеделската земя по обяви в Ахтопол

8 юни 2021 г.
27 февруари 2023 г.
25 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Царево (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Ахтопол по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агро Ахтопол Инвест ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агро Ахтопол Инвест ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро Ахтопол Инвест ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
Агро Ахтопол Инвест ООД13

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
107110735556961187
9531007662696882
Агро Ахтопол Инвест ООД973876534616874
Общо29972956175120082943

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
107110735556961187
9531007662696882
Агро Ахтопол Инвест ООД973876534616874
Общо29972956175120082943

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Агро Ахтопол Инвест ООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Агро Ахтопол Инвест ООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Ахтопол (Царево)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.