Резово общ. Царево

Обща информация
 

Резово

 
 
 
59
 
62459
 
989 
 
3
 
0-49
Обяви за земеделска земя в Резово
Средни оценки
 
 
19
 
19
 
44

Арендатори в Резово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
9
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 435 дка 
775 (+403) от 870 дка (+450) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас870 дка (+450)
Царево775 дка (+403)
Царево95 дка (+47)
Комасационен фактор: 217 дка 
214 (+128) от 434 дка (+348) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас434 дка (+128)
Средец220 дка
Царево214 дка (+128)
28
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1944 дка 
0 от 1944 дка (+266)0
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1944 дка (+266)
СредецГранитец1944 дка (+266)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Резово общ. Царево обл. Бургас Страна
9
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 435 дка 
775 (+403) от 870 дка (+450) 
Царево: 9 Бургас: 367 Страна: 5400
Комасационен фактор: 217 дка 
214 (+128) от 434 дка (+348) 
Царево: 16 Бургас: 476 Страна: 7993
28
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1944 дка 
0 от 1944 дка (+266)0
Царево: 21 Бургас: 239 Страна: 3454

Ренти на арендаторите в Резово

Бели петна, бели петна за община Царево, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Гранитец Агро ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Резово

28 март 2023 г.
28 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Царево (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Резово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
961
Гранитец Агро ЕООД1112

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
3712959
Гранитец Агро ЕООД1976579136

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
61
Гранитец Агро ЕООД122

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
19
Гранитец Агро ЕООД14

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
9611200261420870
86434
Гранитец Агро ЕООД11121518183616781944
Общо20732718209721843248

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
696769222372775
86214
Гранитец Агро ЕООД107179
Общо696876401458989

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
9
Гранитец Агро ЕООД28

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
9
Гранитец Агро ЕООД28

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Резово (Царево)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.