Сливарово общ. Малко Търново

Обща информация
 

Сливарово

 
 
8
 
67307
 
628 (+344) 
 
5
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Сливарово
Средни оценки
 
 
 
52
 
44

Арендатори в Сливарово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 259 дка 
259 от 259 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас259 дка
Малко Търново259 дка
Комасационен фактор: 141 дка 
141 от 141 дка (+84) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас141 дка (+84)
Малко Търново141 дка (+84)
Комасационен фактор: 121 дка 
121 от 242 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас242 дка
Малко Търново121 дка
Малко Търново121 дка
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 86 дка 
78 (+48) от 599 дка (+294) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас599 дка (+294)
Малко ТърновоГраматиково277 дка (+163)
Малко ТърновоЗвездец145 дка (+44)
Малко ТърновоСливарово78 дка (+48)
Малко ТърновоМалко Търново59 дка (+39)
Малко ТърновоЗаберново20 дка
Малко ТърновоМладежко14 дка
Малко ТърновоСтоилово6 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Сливарово общ. Малко Търново обл. Бургас Страна
Комасационен фактор: 259 дка 
259 от 259 дка 
Малко Търново: 16 Бургас: 611 Страна: 10502
Комасационен фактор: 141 дка 
141 от 141 дка (+84) 
Малко Търново: 31 Бургас: 741 Страна: 12634
Комасационен фактор: 121 дка 
121 от 242 дка 
Малко Търново: 18 Бургас: 629 Страна: 10792
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 86 дка 
78 (+48) от 599 дка (+294) 
Малко Търново: 9 Бургас: 413 Страна: 6652
0 от 0 дка
Малко Търново: 45 Бургас: 875 Страна: 14495

Ренти на арендаторите в Сливарово

Бели петна, бели петна за община Малко Търново, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Златка Кирилова Кибарова

Цени на земеделската земя по обяви в Сливарово

26 март 2023 г.
6 май 2022 г.
6 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Малко Търново (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Сливарово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Златка Кирилова Кибарова

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Златка Кирилова Кибарова

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Златка Кирилова Кибарова

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Златка Кирилова Кибарова

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
259
2428757141
529350235242242
Златка Кирилова Кибарова118239265305599
337
Общо9848315876041241

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
259
2428757141
358350185121121
Златка Кирилова Кибарова423078
337
Общо695634272208599

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Златка Кирилова Кибарова

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Златка Кирилова Кибарова

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Сливарово (Малко Търново)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.