Яново общ. Сандански

Обща информация
 

Яново

 
 
 
92
 
87446
 
782 
 
5
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Яново
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Яново

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 186 дка 
272 от 559 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград559 дка
Сандански272 дка
Сандански236 дка
Сандански51 дка
Комасационен фактор: 106 дка 
182 от 212 дка (+30) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград212 дка
Сандански182 дка
Сандански30 дка
Комасационен фактор: 70 дка 
102 от 140 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград140 дка
Сандански102 дка
Сандански38 дка
Комасационен фактор: 89 дка 
89 от 89 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград89 дка
СанданскиЯново89 дка
Комасационен фактор: 60 дка 
87 от 179 дка (-44) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград179 дка (-44)
Сандански87 дка
Сандански66 дка
Сандански26 дка (-44)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Яново общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 186 дка 
272 от 559 дка 
Сандански: 2 Благоевград: 38 Страна: 6921
Комасационен фактор: 106 дка 
182 от 212 дка (+30) 
Сандански: 13 Благоевград: 148 Страна: 11305
Комасационен фактор: 70 дка 
102 от 140 дка 
Сандански: 25 Благоевград: 209 Страна: 12653
Комасационен фактор: 89 дка 
89 от 89 дка 
Сандански: 38 Благоевград: 268 Страна: 13552
Комасационен фактор: 60 дка 
87 от 179 дка (-44) 
Сандански: 17 Благоевград: 175 Страна: 11901

Ренти на арендаторите в Яново

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Красимира Николова Какарова

Цени на земеделската земя по обяви в Яново

10 юни 2023 г.
10 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Яново по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Красимира Николова Какарова

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Красимира Николова Какарова

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Красимира Николова Какарова

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Красимира Николова Какарова

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
599246291559559
182212
140140
Красимира Николова Какарова8989
223179
Общо59924629111931179

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
486213291272272
182182
102102
Красимира Николова Какарова8989
8787
Общо486213291732732

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Красимира Николова Какарова

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Красимира Николова Какарова

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Яново (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.