Катунци общ. Сандански

Обща информация
 

Катунци

 
 
 
1053
 
36693
 
251 
 
3
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Катунци
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Катунци

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 101 дка 
101 от 101 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград101 дка
Сандански101 дка
Комасационен фактор: 90 дка 
90 от 90 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград90 дка
Сандански90 дка
Комасационен фактор: 106 дка 
30 от 212 дка (+30) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград212 дка
СанданскиЯново182 дка
СанданскиКатунци30 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Катунци общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 101 дка 
101 от 101 дка 
Сандански: 33 Благоевград: 255 Страна: 13347
Комасационен фактор: 90 дка 
90 от 90 дка 
Сандански: 37 Благоевград: 267 Страна: 13536
Комасационен фактор: 106 дка 
30 от 212 дка (+30) 
Сандански: 13 Благоевград: 148 Страна: 11305

Ренти на арендаторите в Катунци

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Георги Андреев Марков

Цени на земеделската земя по обяви в Катунци

8 юни 2023 г.
8 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Катунци по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Георги Андреев Марков

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Георги Андреев Марков

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Георги Андреев Марков

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Георги Андреев Марков

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор2122
101
90
Георги Андреев Марков182212
Общо182403

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор22
101
90
Георги Андреев Марков30
Общо221

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Георги Андреев Марков

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Георги Андреев Марков

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Катунци (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.