Петрово общ. Сандански

Обща информация
 

Петрово

 
 
 
384
 
56174
 
801 
 
6
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Петрово
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Петрово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 186 дка 
236 от 559 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград559 дка
Сандански272 дка
Сандански236 дка
Сандански51 дка
Комасационен фактор: 236 дка 
236 от 236 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград236 дка
Сандански236 дка
Комасационен фактор: 130 дка 
130 от 130 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград130 дка
Сандански130 дка
Комасационен фактор: 68 дка 
68 от 68 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград68 дка
СанданскиПетрово68 дка
Комасационен фактор: 60 дка 
66 от 179 дка (-44) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград179 дка (-44)
Сандански87 дка
Сандански66 дка
Сандански26 дка (-44)
Комасационен фактор: 65 дка 
65 от 65 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград65 дка
Сандански65 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Петрово общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 186 дка 
236 от 559 дка 
Сандански: 2 Благоевград: 38 Страна: 6921
Комасационен фактор: 236 дка 
236 от 236 дка 
Сандански: 12 Благоевград: 132 Страна: 10901
Комасационен фактор: 130 дка 
130 от 130 дка 
Сандански: 26 Благоевград: 219 Страна: 12841
Комасационен фактор: 68 дка 
68 от 68 дка 
Сандански: 41 Благоевград: 292 Страна: 13817
Комасационен фактор: 60 дка 
66 от 179 дка (-44) 
Сандански: 17 Благоевград: 175 Страна: 11901
Комасационен фактор: 65 дка 
65 от 65 дка 
Сандански: 43 Благоевград: 296 Страна: 13853

Ренти на арендаторите в Петрово

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Красимир Стоянов Милев

Цени на земеделската земя по обяви в Петрово

8 юни 2023 г.
8 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Петрово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Красимир Стоянов Милев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Красимир Стоянов Милев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Красимир Стоянов Милев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Красимир Стоянов Милев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
599246291559559
236236
106130130
Красимир Стоянов Милев6868
223179
6565
Общо59924639712811237

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор202122
236236
236236
106130130
Красимир Стоянов Милев6868
6666
6565
Общо106801801

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Красимир Стоянов Милев

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Красимир Стоянов Милев

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Петрово (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.