Пиперица общ. Сандански

Обща информация
 

Пиперица

 
 
 
7
 
56352
 
34 
 
2
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Пиперица
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Пиперица

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 18 дка 
18 от 18 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград18 дка
Сандански18 дка
Комасационен фактор: 13 дка 
13 от 13 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград13 дка
СанданскиПиперица13 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Пиперица общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 18 дка 
18 от 18 дка 
Сандански: 77 Благоевград: 354 Страна: 14348
Комасационен фактор: 13 дка 
13 от 13 дка 
Сандански: 79 Благоевград: 356 Страна: 14382

Ренти на арендаторите в Пиперица

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Виолета Викторова Гроздилова

Цени на земеделската земя по обяви в Пиперица

10 юни 2023 г.
10 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Пиперица по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Виолета Викторова Гроздилова

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Виолета Викторова Гроздилова

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Виолета Викторова Гроздилова

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Виолета Викторова Гроздилова

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор22
18
Виолета Викторова Гроздилова13
Общо31

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор22
18
Виолета Викторова Гроздилова13
Общо31

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Виолета Викторова Гроздилова

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Виолета Викторова Гроздилова

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Пиперица (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.