Златолист общ. Сандански

Обща информация
 

Златолист

 
 
 
14
 
31139
 
377  (+14) 
 
4
 
300-499
 
Обяви за земеделска земя в Златолист
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Златолист

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 99 дка 
82 (-25) от 197 дка (+51) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград197 дка (+51)
Сандански115 дка (+76)
Сандански82 дка (-25)
Комасационен фактор: 68 дка 
68 (+68) от 68 дка (-17) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград68 дка (+68)
Сандански68 дка (+68)
Комасационен фактор: 50 дка 
50 от 50 дка (-35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград50 дка (-35)
Сандански50 дка (-35)
Комасационен фактор: 47 дка 
47 от 47 дка (-41) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград47 дка (-41)
СанданскиЗлатолист47 дка (-41)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Златолист общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 99 дка 
82 (-25) от 197 дка (+51) 
Сандански: 14 Благоевград: 160 Страна: 11703
Комасационен фактор: 68 дка 
68 (+68) от 68 дка (-17) 
Сандански: 40 Благоевград: 291 Страна: 13953
Комасационен фактор: 50 дка 
50 от 50 дка (-35) 
Сандански: 52 Благоевград: 317 Страна: 14177
Комасационен фактор: 47 дка 
47 от 47 дка (-41) 
Сандански: 55 Благоевград: 321 Страна: 14219

Ренти на арендаторите в Златолист

Бели петна за община Сандански, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Златолист

Арендатор
Стадо ООД

Ренти за община Сандански (Благоевград)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Златолист

Няма данни за това землище. Вижте цените на съседните землища по-надолу.

arable_land в съседните землища

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Златолист по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Стадо ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Стадо ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Стадо ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Стадо ООД

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
505504234146197
678568
29288550
Стадо ООД8847
Общо534599319319362

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
36536323410782
678568
29288550
Стадо ООД8847
Общо394458319280247

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Стадо ООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Стадо ООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Златолист (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.