Белевехчево общ. Сандански

Обща информация
 

Белевехчево

 
 
 
6
 
03335
 
207 (-41) 
 
5
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Белевехчево
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Белевехчево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 196 дка 
73 (-6) от 392 дка (-72) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград392 дка (-72)
Сандански319 дка (-66)
Сандански73 дка (-6)
Комасационен фактор: 140 дка 
69 от 280 дка (-16) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград280 дка (-16)
Сандански211 дка (-16)
Сандански69 дка
Комасационен фактор: 59 дка 
65 (-21) от 237 дка (+61) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград237 дка (-68)
Сандански81 дка
Сандански65 дка (-21)
Сандански48 дка
Сандански43 дка (-47)
Комасационен фактор: 94 дка 
14 от 187 дка (+173) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград187 дка
СанданскиЛешница173 дка
СанданскиБелевехчево14 дка
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 625 дка 
0 от 625 дка (-175)
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград625 дка (-175)
Сандански625 дка (-175)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Белевехчево общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 196 дка 
73 (-6) от 392 дка (-72) 
Сандански: 4 Благоевград: 62 Страна: 8497
Комасационен фактор: 140 дка 
69 от 280 дка (-16) 
Сандански: 8 Благоевград: 106 Страна: 10135
Комасационен фактор: 59 дка 
65 (-21) от 237 дка (+61) 
Сандански: 11 Благоевград: 131 Страна: 10883
Комасационен фактор: 94 дка 
14 от 187 дка (+173) 
Сандански: 15 Благоевград: 165 Страна: 11762
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 625 дка 
0 от 625 дка (-175)
Сандански: 1 Благоевград: 29 Страна: 6512

Ренти на арендаторите в Белевехчево

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Димитър Костадинов Кременлиев

Цени на земеделската земя по обяви в Белевехчево

10 юни 2023 г.
10 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Белевехчево по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Димитър Костадинов Кременлиев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Димитър Костадинов Кременлиев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Димитър Костадинов Кременлиев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Димитър Костадинов Кременлиев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
464392
677534255296280
347148134176237
Димитър Костадинов Кременлиев14187
70691800800625
Общо1730773118917501721

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
7973
121276969
55901348665
Димитър Костадинов Кременлиев1414
16691
Общо233181261248221

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Димитър Костадинов Кременлиев

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Димитър Костадинов Кременлиев

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Белевехчево (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.