Разлог общ. Разлог

Обща информация
 

Разлог

 
 
 
11 267
 
61813
 
6075 (-23) 
 
26
 
700-999
Обяви за земеделска земя в Разлог
Средни оценки
 
 
39
 
43
 
42

Арендатори в Разлог

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 1179 дка 
1179 от 1179 дка (+240) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1179 дка (+240)
Разлог1179 дка (+240)
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 589 дка 
589 от 589 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград589 дка (+1)
Разлог589 дка (+1)
Комасационен фактор: 475 дка 
475 от 475 дка (+19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград475 дка (+19)
Разлог475 дка (+19)
Комасационен фактор: 382 дка 
382 от 382 дка (-29) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград382 дка (-29)
РазлогРазлог382 дка (-29)
Комасационен фактор: 239 дка 
239 от 239 дка (-7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград239 дка (-7)
Разлог239 дка (-7)
Комасационен фактор: 213 дка 
213 от 213 дка (-22) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград213 дка (-22)
Разлог213 дка (-22)
Комасационен фактор: 203 дка 
203 от 203 дка (-61) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград203 дка (-61)
Разлог203 дка (-61)
Комасационен фактор: 200 дка 
200 от 200 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград200 дка
Разлог200 дка
Комасационен фактор: 197 дка 
197 от 197 дка (-23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград197 дка (-23)
Разлог197 дка (-23)
Комасационен фактор: 195 дка 
195 от 195 дка (-12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград195 дка (-12)
Разлог195 дка (-12)
Комасационен фактор: 186 дка 
186 от 186 дка (+31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград186 дка (+31)
Разлог186 дка (+31)
Комасационен фактор: 179 дка 
179 от 179 дка (-5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград179 дка (-5)
Разлог179 дка (-5)
Комасационен фактор: 166 дка 
166 от 166 дка (+23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград166 дка (+23)
Разлог166 дка (+23)
Комасационен фактор: 136 дка 
136 от 136 дка (-541) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград136 дка (-541)
Разлог136 дка (-541)
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград123 дка
Разлог123 дка
Комасационен фактор: 120 дка 
120 от 120 дка (-91) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград120 дка (-91)
Разлог120 дка (-91)
Комасационен фактор: 119 дка 
119 от 119 дка (-5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград119 дка (-5)
Разлог119 дка (-5)
Комасационен фактор: 114 дка 
114 от 114 дка (-8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград114 дка (-8)
Разлог114 дка (-8)
Комасационен фактор: 111 дка 
111 от 111 дка (-16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград111 дка (-16)
Разлог111 дка (-16)
Комасационен фактор: 104 дка 
104 от 104 дка (-99) 
1 землище, 1 община и 1 област
Заличен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград104 дка
Разлог104 дка
Комасационен фактор: 79 дка 
79 от 79 дка (-38) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград79 дка (-38)
Разлог79 дка (-38)
Комасационен фактор: 55 дка 
55 от 55 дка (-4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград55 дка (-4)
Разлог55 дка (-4)
Комасационен фактор: 51 дка 
51 от 51 дка (+19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград51 дка (+19)
Разлог51 дка (+19)
68
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 713 дка 
28 от 2138 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград2138 дка
Разлог2074 дка
Разлог36 дка
Разлог28 дка
Комасационен фактор: 66 дка 
22 от 131 дка (-7) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград131 дка (-7)
Разлог109 дка (-7)
Разлог22 дка
10
2019
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 257 дка 
0 от 1541 дка (-7)
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1541 дка (-101)
Разлог1025 дка (-3)
Разлог164 дка (+3)
Благоевград156 дка
Благоевград102 дка (-101)
Благоевград68 дка
Благоевград26 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Разлог общ. Разлог обл. Благоевград Страна
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 1179 дка 
1179 от 1179 дка (+240) 
Разлог: 5 Благоевград: 12 Страна: 4571
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 589 дка 
589 от 589 дка (+1) 
Разлог: 6 Благоевград: 32 Страна: 6716
Комасационен фактор: 475 дка 
475 от 475 дка (+19) 
Разлог: 8 Благоевград: 42 Страна: 7592
Комасационен фактор: 382 дка 
382 от 382 дка (-29) 
Разлог: 11 Благоевград: 68 Страна: 8609
Комасационен фактор: 239 дка 
239 от 239 дка (-7) 
Разлог: 16 Благоевград: 128 Страна: 10837
Комасационен фактор: 213 дка 
213 от 213 дка (-22) 
Разлог: 21 Благоевград: 147 Страна: 11291
Комасационен фактор: 203 дка 
203 от 203 дка (-61) 
Разлог: 22 Благоевград: 154 Страна: 11460
Комасационен фактор: 200 дка 
200 от 200 дка 
Разлог: 23 Благоевград: 156 Страна: 11522
Комасационен фактор: 197 дка 
197 от 197 дка (-23) 
Разлог: 24 Благоевград: 159 Страна: 11579
Комасационен фактор: 195 дка 
195 от 195 дка (-12) 
Разлог: 25 Благоевград: 161 Страна: 11609
Комасационен фактор: 186 дка 
186 от 186 дка (+31) 
Разлог: 26 Благоевград: 166 Страна: 11784
Комасационен фактор: 179 дка 
179 от 179 дка (-5) 
Разлог: 27 Благоевград: 174 Страна: 11900
Комасационен фактор: 166 дка 
166 от 166 дка (+23) 
Разлог: 28 Благоевград: 185 Страна: 12147
Комасационен фактор: 136 дка 
136 от 136 дка (-541) 
Разлог: 33 Благоевград: 213 Страна: 12731
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка 
Разлог: 37 Благоевград: 227 Страна: 12952
Комасационен фактор: 120 дка 
120 от 120 дка (-91) 
Разлог: 38 Благоевград: 229 Страна: 13002
Комасационен фактор: 119 дка 
119 от 119 дка (-5) 
Разлог: 39 Благоевград: 231 Страна: 13020
Комасационен фактор: 114 дка 
114 от 114 дка (-8) 
Разлог: 43 Благоевград: 242 Страна: 13121
Комасационен фактор: 111 дка 
111 от 111 дка (-16) 
Разлог: 44 Благоевград: 247 Страна: 13182
Комасационен фактор: 104 дка 
104 от 104 дка (-99) 
Разлог: 45 Благоевград: 252 Страна: 13299
Комасационен фактор: 79 дка 
79 от 79 дка (-38) 
Разлог: 49 Благоевград: 278 Страна: 13676
Комасационен фактор: 55 дка 
55 от 55 дка (-4) 
Разлог: 54 Благоевград: 309 Страна: 13976
Комасационен фактор: 51 дка 
51 от 51 дка (+19) 
Разлог: 55 Благоевград: 315 Страна: 14020
68
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 713 дка 
28 от 2138 дка 
Разлог: 1 Благоевград: 2 Страна: 3265
Комасационен фактор: 66 дка 
22 от 131 дка (-7) 
Разлог: 35 Благоевград: 218 Страна: 12819
10
2019
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 257 дка 
0 от 1541 дка (-7)
Разлог: 4 Благоевград: 7 Страна: 3967

Ренти на арендаторите в Разлог

Бели петна, бели петна за община Разлог, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Радослав Георгиев Стоянов

Цени на земеделската земя по обяви в Разлог

18 май 2023 г.
24 септември 2021 г.
7 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Разлог (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Разлог по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
348
Радослав Георгиев Стоянов
20
118
182
242
937

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
48526562
Радослав Георгиев Стоянов
131231236240
554819249
113562
140113181151
5051991460

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
178
Радослав Георгиев Стоянов
12 312
413
341
625
64

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
42
Радослав Георгиев Стоянов
158
94

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
8338239889391179
588589
695463411456475
Радослав Георгиев Стоянов566513528411382
234129332246239
235220235213
182140144264203
160109295200200
15893220197
256185167207195
6550155186
184179
260220143166
509461228677136
291129123123
168166214211120
5851124119
106109122114
10893127111
203104
11779
95955
243251
21771924200021382138
151117138131
18731778202915481541
Общо93127782733696649225

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
8338239889391179
588589
695463411456475
Радослав Георгиев Стоянов566513528411382
234129332246239
235220235213
182140144264203
160109295200200
15893220197
256185167207195
6550155186
184179
260220143166
509461228677136
291129123123
168166214211120
5851124119
106109122114
10893127111
203104
11779
95955
243251
40322828
49492222
431383576
Общо56314427388358905465

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Радослав Георгиев Стоянов
68
10

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Радослав Георгиев Стоянов
68
10

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Разлог (Разлог)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.