Разлог обл. Благоевград

Обща информация
 

Разлог

 
 
8
 
16 432
 
59
 
7.1 / 39%
 
Обяви за земеделска земя в Разлог
Средни оценки
 
 
43
 
42

Арендатори в община Разлог

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
68
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 713 дка 
2138 от 2138 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград2138 дка
Разлог2074 дка
Разлог36 дка
Разлог28 дка
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1688 дка 
1688 от 1688 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1688 дка
Разлог1688 дка
50
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1198 дка 
1198 от 1198 дка (+14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1198 дка (+14)
Разлог1198 дка (+14)
10
2019
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 257 дка 
1189 от 1541 дка (-7) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1541 дка (-101)
РазлогБачево1025 дка (-3)
РазлогГодлево164 дка (+3)
БлагоевградБлагоевград156 дка
БлагоевградБело поле102 дка (-101)
БлагоевградЗелендол68 дка
БлагоевградБългарчево26 дка
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 1179 дка 
1179 от 1179 дка (+240) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1179 дка (+240)
Разлог1179 дка (+240)
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 589 дка 
589 от 589 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград589 дка (+1)
Разлог589 дка (+1)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 580 дка 
580 от 580 дка (+26) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград580 дка (+26)
Разлог580 дка (+26)
Комасационен фактор: 475 дка 
475 от 475 дка (+19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград475 дка (+19)
Разлог475 дка (+19)
Комасационен фактор: 449 дка 
449 от 449 дка (+33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград449 дка (+33)
Разлог449 дка (+33)
Комасационен фактор: 215 дка 
430 от 430 дка (-190) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград430 дка (-190)
Разлог356 дка (-204)
Разлог74 дка (+14)
Комасационен фактор: 382 дка 
382 от 382 дка (-29) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград382 дка (-29)
Разлог382 дка (-29)
Комасационен фактор: 346 дка 
346 от 346 дка (+13) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград346 дка (+13)
Разлог346 дка (+13)
Комасационен фактор: 319 дка 
319 от 319 дка (-19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград319 дка (-19)
Разлог319 дка (-19)
Комасационен фактор: 301 дка 
301 от 301 дка (-33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград301 дка (-33)
Разлог301 дка (-33)
Комасационен фактор: 253 дка 
253 от 253 дка (-210) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград253 дка (-210)
Разлог253 дка (-210)
Комасационен фактор: 239 дка 
239 от 239 дка (-7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград239 дка (-7)
Разлог239 дка (-7)
Комасационен фактор: 237 дка 
237 от 237 дка (+35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград237 дка (+35)
Разлог237 дка (+35)
Комасационен фактор: 232 дка 
232 от 232 дка (-21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград232 дка (-21)
Разлог232 дка (-21)
Комасационен фактор: 231 дка 
231 от 231 дка (-72) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград231 дка (-72)
Разлог231 дка (-72)
Комасационен фактор: 222 дка 
222 от 222 дка (+163) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград222 дка (+163)
Разлог222 дка (+163)
Комасационен фактор: 213 дка 
213 от 213 дка (-22) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград213 дка (-22)
Разлог213 дка (-22)
Комасационен фактор: 203 дка 
203 от 203 дка (-61) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград203 дка (-61)
Разлог203 дка (-61)
Комасационен фактор: 200 дка 
200 от 200 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград200 дка
Разлог200 дка
Комасационен фактор: 197 дка 
197 от 197 дка (-23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград197 дка (-23)
Разлог197 дка (-23)
Комасационен фактор: 195 дка 
195 от 195 дка (-12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград195 дка (-12)
Разлог195 дка (-12)
Комасационен фактор: 186 дка 
186 от 186 дка (+31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград186 дка (+31)
Разлог186 дка (+31)
Комасационен фактор: 179 дка 
179 от 179 дка (-5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград179 дка (-5)
Разлог179 дка (-5)
Комасационен фактор: 166 дка 
166 от 166 дка (+23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград166 дка (+23)
Разлог166 дка (+23)
Комасационен фактор: 164 дка 
164 от 164 дка (+28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград164 дка (+28)
Разлог164 дка (+28)
Комасационен фактор: 155 дка 
155 от 155 дка (-33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград155 дка (-33)
Разлог155 дка (-33)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Разлог обл. Благоевград Страна
68
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 713 дка 
2138 от 2138 дка 
Благоевград: 2 Страна: 3265
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1688 дка 
1688 от 1688 дка 
Благоевград: 5 Страна: 3758
50
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1198 дка 
1198 от 1198 дка (+14) 
Благоевград: 11 Страна: 4526
10
2019
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 257 дка 
1189 от 1541 дка (-7) 
Благоевград: 7 Страна: 3967
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 1179 дка 
1179 от 1179 дка (+240) 
Благоевград: 12 Страна: 4571
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 589 дка 
589 от 589 дка (+1) 
Благоевград: 32 Страна: 6716
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 580 дка 
580 от 580 дка (+26) 
Благоевград: 33 Страна: 6773
Комасационен фактор: 475 дка 
475 от 475 дка (+19) 
Благоевград: 42 Страна: 7592
Комасационен фактор: 449 дка 
449 от 449 дка (+33) 
Благоевград: 50 Страна: 7842
Комасационен фактор: 215 дка 
430 от 430 дка (-190) 
Благоевград: 51 Страна: 8044
Комасационен фактор: 382 дка 
382 от 382 дка (-29) 
Благоевград: 68 Страна: 8609
Комасационен фактор: 346 дка 
346 от 346 дка (+13) 
Благоевград: 82 Страна: 9073
Комасационен фактор: 319 дка 
319 от 319 дка (-19) 
Благоевград: 91 Страна: 9463
Комасационен фактор: 301 дка 
301 от 301 дка (-33) 
Благоевград: 97 Страна: 9772
Комасационен фактор: 253 дка 
253 от 253 дка (-210) 
Благоевград: 116 Страна: 10604
Комасационен фактор: 239 дка 
239 от 239 дка (-7) 
Благоевград: 128 Страна: 10837
Комасационен фактор: 237 дка 
237 от 237 дка (+35) 
Благоевград: 130 Страна: 10882
Комасационен фактор: 232 дка 
232 от 232 дка (-21) 
Благоевград: 135 Страна: 10966
Комасационен фактор: 231 дка 
231 от 231 дка (-72) 
Благоевград: 136 Страна: 10986
Комасационен фактор: 222 дка 
222 от 222 дка (+163) 
Благоевград: 143 Страна: 11134
Комасационен фактор: 213 дка 
213 от 213 дка (-22) 
Благоевград: 147 Страна: 11291
Комасационен фактор: 203 дка 
203 от 203 дка (-61) 
Благоевград: 154 Страна: 11460
Комасационен фактор: 200 дка 
200 от 200 дка 
Благоевград: 156 Страна: 11522
Комасационен фактор: 197 дка 
197 от 197 дка (-23) 
Благоевград: 159 Страна: 11579
Комасационен фактор: 195 дка 
195 от 195 дка (-12) 
Благоевград: 161 Страна: 11609
Комасационен фактор: 186 дка 
186 от 186 дка (+31) 
Благоевград: 166 Страна: 11784
Комасационен фактор: 179 дка 
179 от 179 дка (-5) 
Благоевград: 174 Страна: 11900
Комасационен фактор: 166 дка 
166 от 166 дка (+23) 
Благоевград: 185 Страна: 12147
Комасационен фактор: 164 дка 
164 от 164 дка (+28) 
Благоевград: 186 Страна: 12183
Комасационен фактор: 155 дка 
155 от 155 дка (-33) 
Благоевград: 198 Страна: 12345

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Разлог, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Табинвест ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Разлог (2022)

8
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.42752311254200
2021.3140145502930
2021.22930129302930
2021209985504200
2022.44750340006050
2022.33375410424259
2022.22775711254732
2022.12212611254200
202230222010426050
2023.14200142004200
20234200142004200

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Табинвест ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Табинвест ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Табинвест ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Табинвест ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Табинвест ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Табинвест ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
68
50
Табинвест ЕООД10

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
68
50
Табинвест ЕООД10

Няма намерени резултати

52 412 дка
16 432 дка
55 940
22 504 (40%)
7.15
6
7

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
393
4125
55546
615 551
710 604
84622
911 647
104224

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.