Бачево общ. Разлог

Обща информация
 

Бачево

 
 
 
1454
 
02960
 
3913 (-77) 
 
8
 
700-999
Обяви за земеделска земя в Бачево
Средни оценки
 
 
39
 
43
 
42

Арендатори в Бачево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
68
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 713 дка 
2074 от 2138 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград2138 дка
Разлог2074 дка
Разлог36 дка
Разлог28 дка
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1688 дка 
1688 от 1688 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1688 дка
Разлог1688 дка
10
2019
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 257 дка 
1025 (-3) от 1541 дка (-7) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1541 дка (-101)
Разлог1025 дка (-3)
Разлог164 дка (+3)
Благоевград156 дка
Благоевград102 дка (-101)
Благоевград68 дка
Благоевград26 дка
Комасационен фактор: 232 дка 
232 от 232 дка (-21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград232 дка (-21)
РазлогБачево232 дка (-21)
Комасационен фактор: 164 дка 
164 от 164 дка (+28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград164 дка (+28)
Разлог164 дка (+28)
Комасационен фактор: 66 дка 
109 от 131 дка (-7) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград131 дка (-7)
Разлог109 дка (-7)
Разлог22 дка
Комасационен фактор: 99 дка 
99 от 99 дка (-22) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград99 дка (-22)
Разлог99 дка (-22)
Комасационен фактор: 80 дка 
80 от 80 дка (-42) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград80 дка
Разлог80 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Бачево общ. Разлог обл. Благоевград Страна
68
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 713 дка 
2074 от 2138 дка 
Разлог: 1 Благоевград: 2 Страна: 3265
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1688 дка 
1688 от 1688 дка 
Разлог: 2 Благоевград: 5 Страна: 3758
10
2019
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 257 дка 
1025 (-3) от 1541 дка (-7) 
Разлог: 4 Благоевград: 7 Страна: 3967
Комасационен фактор: 232 дка 
232 от 232 дка (-21) 
Разлог: 18 Благоевград: 135 Страна: 10966
Комасационен фактор: 164 дка 
164 от 164 дка (+28) 
Разлог: 29 Благоевград: 186 Страна: 12183
Комасационен фактор: 66 дка 
109 от 131 дка (-7) 
Разлог: 35 Благоевград: 218 Страна: 12819
Комасационен фактор: 99 дка 
99 от 99 дка (-22) 
Разлог: 46 Благоевград: 257 Страна: 13399
Комасационен фактор: 80 дка 
80 от 80 дка (-42) 
Разлог: 48 Благоевград: 277 Страна: 13664

Ренти на арендаторите в Бачево

Бели петна, бели петна за община Разлог, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Таня Цветанова Саева

Цени на земеделската земя по обяви в Бачево

6 юни 2023 г.
30 декември 2021 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Разлог (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Бачево по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
242
937
Таня Цветанова Саева

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
140113181151
263010093
5051991460
Таня Цветанова Саева

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
625
64
Таня Цветанова Саева

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
94
Таня Цветанова Саева

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
21771924200021382138
1688
18731778202915481541
Таня Цветанова Саева702252140253232
82110136164
151117138131
12199
12280
Общо49854303416943346073

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
21001857197620742074
1688
868103090210281025
Таня Цветанова Саева702252140253232
82110136164
10268116109
12199
12280
Общо38543439301837285471

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
68
10
Таня Цветанова Саева

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
68
10
Таня Цветанова Саева

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Бачево (Разлог)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.