Долно Осеново общ. Симитли

Обща информация
 

Долно Осеново

 
 
 
1317
 
22753
 
78 (+3) 
 
1
 
700-999
Обяви за земеделска земя в Долно Осеново
Средни оценки
 
 
 
36
 
42

Арендатори в Долно Осеново

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 78 дка 
78 от 78 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград78 дка (+3)
СимитлиДолно Осеново78 дка (+3)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Долно Осеново общ. Симитли обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 78 дка 
78 от 78 дка (+3) 
Симитли: 4 Благоевград: 281 Страна: 13684

Ренти на арендаторите в Долно Осеново

Бели петна, бели петна за община Симитли, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Емилия Емилиянова Сегменова

Цени на земеделската земя по обяви в Долно Осеново

24 февруари 2023 г.
24 февруари 2023 г.
1 обява

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Симитли (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Долно Осеново по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Емилия Емилиянова Сегменова

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Емилия Емилиянова Сегменова

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Емилия Емилиянова Сегменова

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Емилия Емилиянова Сегменова

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор2122
Емилия Емилиянова Сегменова7578
Общо7578

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор2122
Емилия Емилиянова Сегменова7578
Общо7578

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Емилия Емилиянова Сегменова

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Емилия Емилиянова Сегменова

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Долно Осеново (Симитли)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.