Лозенец общ. Царево

Обща информация
 

Лозенец

 
 
 
629
 
44094
 
1300 (+570) 
 
5
 
0-49
Обяви за земеделска земя в Лозенец
Средни оценки
 
 
 
19
 
44

Арендатори в Лозенец

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 554 дка 
545 (+243) от 2771 дка (+1214) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2334 дка (+1214)
Царево671 дка (+643)
Царево572 дка (+180)
Царево546 дка (+148)
Царево545 дка (+243)
Област: Силистра437 дка
Кайнарджа437 дка
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 552 дка 
503 (+189) от 3309 дка (+490) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3309 дка (+490)
Царево1296 дка (+58)
Царево819 дка (+37)
Царево503 дка (+189)
Царево361 дка (+48)
Царево258 дка (+145)
Царево72 дка (+13)
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 474 дка 
170 (+56) от 1896 дка (+1105) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1896 дка (+1105)
Царево671 дка (+402)
Царево572 дка (+547)
Царево483 дка (+100)
Царево170 дка (+56)
Категория: 5.43 / 19% 
Комасационен фактор: 809 дка 
82 от 3234 дка (+655) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3234 дка (+573)
ЦаревоВарвара1937 дка (+392)
ЦаревоЦарево1191 дка (+180)
ЦаревоЛозенец82 дка
ЦаревоВелика24 дка (+1)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Лозенец общ. Царево обл. Бургас Страна
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 554 дка 
545 (+243) от 2771 дка (+1214) 
Царево: 3 Бургас: 212 Страна: 2775
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 552 дка 
503 (+189) от 3309 дка (+490) 
Царево: 1 Бургас: 166 Страна: 2426
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 474 дка 
170 (+56) от 1896 дка (+1105) 
Царево: 4 Бургас: 242 Страна: 3506
Категория: 5.43 / 19% 
Комасационен фактор: 809 дка 
82 от 3234 дка (+655) 
Царево: 2 Бургас: 170 Страна: 2465
0 от 0 дка
Царево: 22 Бургас: 910 Страна: 14529

Ренти на арендаторите в Лозенец

Бели петна, бели петна за община Царево, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Габи В ООД

Цени на земеделската земя по обяви в Лозенец

7 юни 2023 г.
1 януари 2022 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Царево (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Лозенец по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Габи В ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Габи В ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Габи В ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
45
Габи В ООД28

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
1943204779315572771
11682843143228193309
72314647317911896
Габи В ООД26002263184825793234
483
Общо643486175287774611 210

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
250425209302545
212455314503
5614262114170
Габи В ООД82
219
Общо51810224907301300

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Габи В ООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Габи В ООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Лозенец (Царево)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.