Кайнарджа обл. Силистра

Обща информация
 

Кайнарджа

 
 
15
 
209 526 
 
88
 
4.1 / 78%
 
Обяви за земеделска земя в Кайнарджа
Средни оценки
 
 
52
 
57

Арендатори в община Кайнарджа

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
53
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2382 дка 
21 436 от 21 436 дка (+1225) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра21 436 дка (+1225)
Кайнарджа6941 дка (+366)
Кайнарджа5276 дка (+135)
Кайнарджа2852 дка (-286)
Кайнарджа2135 дка (+145)
Кайнарджа1709 дка (-583)
Кайнарджа1263 дка (+1263)
Кайнарджа1066 дка (+41)
Кайнарджа144 дка (+144)
Кайнарджа50 дка
58
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 3546 дка 
19 456 (-127) от 21 277 дка (-227) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра21 277 дка (-227)
Кайнарджа9919 дка (+273)
Кайнарджа6166 дка (-7)
Силистра1821 дка (-100)
Кайнарджа1643 дка (+12)
Кайнарджа1341 дка (-273)
Кайнарджа387 дка (-132)
32
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 3869 дка 
18 455 (+169) от 19 344 дка (+99) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра18 455 дка (+169)
Кайнарджа17 955 дка (+169)
Кайнарджа500 дка
Област: Добрич889 дка (-70)
Добрич-селска747 дка (+2)
Добрич-селска82 дка
Добрич-селска60 дка (-72)
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 3783 дка 
14 707 (-850) от 15 132 дка (-675) 
4 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра15 055 дка (-502)
КайнарджаГолеш12 753 дка (-850)
КайнарджаКраново1954 дка
СилистраГлаван348 дка (+348)
Област: Добрич77 дка (-173)
КрушариКапитан Димитрово77 дка (-173)
43
2019
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3727 дка 
12 794 (-402) от 14 909 дка (+1713) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра12 794 дка (-402)
Кайнарджа6780 дка (-354)
Кайнарджа4626 дка (-31)
Кайнарджа1388 дка (-17)
Област: Шумен2115 дка (+2115)
Никола Козлево2115 дка (+2115)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2569 дка 
12 134 от 12 845 дка (+65) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра12 845 дка (+65)
Кайнарджа6295 дка (-2)
Кайнарджа5586 дка (+61)
Силистра454 дка
Силистра257 дка
Кайнарджа253 дка (+6)
75
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1384 дка 
9691 от 9691 дка (-2259) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра9691 дка (-2259)
Кайнарджа3479 дка (-315)
Кайнарджа3433 дка (-417)
Кайнарджа913 дка (+126)
Кайнарджа765 дка (-21)
Кайнарджа420 дка (-1318)
Кайнарджа411 дка (+287)
Кайнарджа270 дка (-601)
84
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1716 дка 
8582 от 8582 дка (+690) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра8582 дка (+690)
Кайнарджа3561 дка (+21)
Кайнарджа2205 дка (+669)
Кайнарджа1780 дка
Кайнарджа593 дка
Кайнарджа443 дка
39
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 2146 дка 
8290 от 8583 дка (+79) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра8583 дка (+79)
Кайнарджа4161 дка (-47)
Кайнарджа4112 дка (+109)
Силистра293 дка
Кайнарджа17 дка (+17)
37
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1161 дка 
8124 от 8124 дка (-93) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра8124 дка (-93)
Кайнарджа5446 дка (-147)
Кайнарджа735 дка
Кайнарджа668 дка
Кайнарджа538 дка
Кайнарджа403 дка (-17)
Кайнарджа209 дка (+71)
Кайнарджа125 дка
66
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 555 дка 
5316 (+1125) от 22 753 дка (+2794) 
41 землища, 6 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра22 753 дка (+2794)
Главиница3248 дка (-160)
Алфатар2205 дка (-47)
Кайнарджа2109 дка (+38)
Кайнарджа1324 дка (+527)
Тутракан1283 дка (-10)
Силистра1272 дка (+1272)
Алфатар782 дка (+64)
Силистра761 дка
Алфатар674 дка
Силистра656 дка (-61)
Силистра644 дка (+89)
Силистра634 дка (-1)
Тутракан557 дка (-177)
Кайнарджа551 дка (+15)
Кайнарджа514 дка (+489)
Ситово421 дка (+421)
Алфатар417 дка
Ситово372 дка (+13)
Ситово361 дка (+361)
Кайнарджа343 дка (-1)
Тутракан313 дка (+13)
Ситово297 дка (+297)
Главиница256 дка (-269)
Главиница253 дка
Силистра248 дка
Силистра233 дка (+2)
Главиница217 дка (-18)
Кайнарджа215 дка
Алфатар193 дка (+88)
Кайнарджа192 дка (-11)
Главиница178 дка
Главиница171 дка (-256)
Ситово167 дка (-94)
Силистра164 дка (+1)
Тутракан133 дка (+1)
Ситово90 дка (+90)
Главиница80 дка
Силистра75 дка
Кайнарджа68 дка (+68)
Тутракан50 дка (+50)
Алфатар32 дка
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 2589 дка 
5177 от 5177 дка (-126) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра5177 дка (-126)
Кайнарджа4177 дка (-126)
Кайнарджа1000 дка
65
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1183 дка 
5068 от 5914 дка (+644) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра5068 дка (+644)
Кайнарджа2220 дка (+210)
Кайнарджа1411 дка (-132)
Кайнарджа1082 дка (+211)
Кайнарджа355 дка (+355)
Област: Добрич846 дка
Тервел846 дка
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1559 дка 
4676 от 4676 дка (-372) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра4676 дка (-372)
Кайнарджа2407 дка (-260)
Кайнарджа1511 дка (-112)
Кайнарджа758 дка
60
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 2769 дка 
3933 (-46) от 16 612 дка (-135) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра16 612 дка (-135)
Силистра7870 дка (-139)
Кайнарджа3822 дка (-23)
Силистра1886 дка
Силистра1736 дка (-60)
Силистра1187 дка (+110)
Кайнарджа111 дка (-23)
55
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1343 дка 
3885 (+747) от 17 460 дка (+2032) 
13 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич13 575 дка (+1285)
Добрич-селска2827 дка (+326)
Крушари2669 дка (+339)
Добрич-селска2338 дка (+1)
Тервел1585 дка
Добрич-селска1203 дка (-37)
Тервел1109 дка
Тервел641 дка (+641)
Тервел581 дка (-12)
Тервел315 дка
Добрич-селска207 дка (+27)
Добрич-селска100 дка
Област: Силистра3885 дка (+747)
Кайнарджа2581 дка (+200)
Кайнарджа1304 дка (+547)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 839 дка 
3355 от 3355 дка (+523) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3355 дка (+523)
Кайнарджа2238 дка (+312)
Кайнарджа457 дка (-28)
Кайнарджа336 дка (+268)
Кайнарджа324 дка (-29)
48
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 521 дка 
2983 (+15) от 3128 дка (+160) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3128 дка (+160)
Кайнарджа2091 дка (+104)
Кайнарджа465 дка (-116)
Кайнарджа212 дка
Кайнарджа185 дка (+27)
Силистра145 дка (+145)
Кайнарджа30 дка
56
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 1527 дка 
2974 от 18 321 дка (-328) 
12 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич15 347 дка
Тервел3658 дка
Крушари2906 дка
Добрич-селска2631 дка
Добрич-селска2062 дка
Добрич-селска1842 дка
Тервел860 дка
Тервел640 дка
Добрич-селска627 дка
Добрич-селска80 дка
Тервел41 дка
Област: Силистра2974 дка (-328)
Кайнарджа2152 дка (+33)
Кайнарджа822 дка (-361)
65
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1626 дка 
2540 (+1) от 8132 дка (-59) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра8132 дка (-59)
Кайнарджа2540 дка (+1)
Силистра2367 дка
Силистра1825 дка (-32)
Силистра857 дка (-24)
Силистра543 дка (-4)
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 981 дка 
2484 (-124) от 2944 дка (-631) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2944 дка (-631)
Кайнарджа1766 дка (-124)
Кайнарджа718 дка
Силистра460 дка (-507)
51
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 765 дка 
2294 от 2294 дка (+199) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2294 дка (+199)
Кайнарджа930 дка (-84)
Кайнарджа737 дка (+317)
Кайнарджа627 дка (-34)
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1967 дка 
1967 от 1967 дка (-109) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1967 дка (-109)
Кайнарджа1967 дка (-109)
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 969 дка 
1937 от 1937 дка (-31) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1937 дка (-31)
Кайнарджа1673 дка (-31)
Кайнарджа264 дка
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 619 дка 
1857 от 1857 дка (-90) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1857 дка (-90)
Кайнарджа1423 дка (+92)
Кайнарджа276 дка (-182)
Кайнарджа158 дка
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 1468 дка 
1468 от 1468 дка (+226) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1468 дка (+226)
Кайнарджа1468 дка (+226)
60
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 812 дка 
1227 (-79) от 4869 дка (-51) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич3642 дка (+28)
Тервел1773 дка (+28)
Тервел1114 дка
Тервел715 дка
Тервел40 дка
Област: Силистра1227 дка (-79)
Кайнарджа925 дка (-9)
Кайнарджа302 дка (-70)
58
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2202 дка 
1037 (+55) от 6606 дка (-273) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич5569 дка (-328)
Тервел4453 дка (-406)
Тервел1116 дка (+78)
Област: Силистра1037 дка (+55)
Кайнарджа1037 дка (+55)
Комасационен фактор: 323 дка 
1031 от 1293 дка 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1293 дка
Кайнарджа526 дка
Кайнарджа505 дка
Главиница162 дка
Главиница100 дка
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 1007 дка 
1007 от 1007 дка (+10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1007 дка (+10)
Кайнарджа1007 дка (+10)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Кайнарджа обл. Силистра Страна
53
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2382 дка 
21 436 от 21 436 дка (+1225) 
Силистра: 13 Страна: 130
58
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 3546 дка 
19 456 (-127) от 21 277 дка (-227) 
Силистра: 14 Страна: 132
32
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 3869 дка 
18 455 (+169) от 19 344 дка (+99) 
Силистра: 16 Страна: 158
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 3783 дка 
14 707 (-850) от 15 132 дка (-675) 
Силистра: 21 Страна: 282
43
2019
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3727 дка 
12 794 (-402) от 14 909 дка (+1713) 
Силистра: 27 Страна: 291
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2569 дка 
12 134 от 12 845 дка (+65) 
Силистра: 26 Страна: 391
75
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1384 дка 
9691 от 9691 дка (-2259) 
Силистра: 40 Страна: 696
84
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1716 дка 
8582 от 8582 дка (+690) 
Силистра: 49 Страна: 842
39
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 2146 дка 
8290 от 8583 дка (+79) 
Силистра: 48 Страна: 841
37
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1161 дка 
8124 от 8124 дка (-93) 
Силистра: 52 Страна: 914
66
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 555 дка 
5316 (+1125) от 22 753 дка (+2794) 
Силистра: 10 Страна: 117
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 2589 дка 
5177 от 5177 дка (-126) 
Силистра: 78 Страна: 1648
65
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1183 дка 
5068 от 5914 дка (+644) 
Силистра: 81 Страна: 1406
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1559 дка 
4676 от 4676 дка (-372) 
Силистра: 84 Страна: 1833
60
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 2769 дка 
3933 (-46) от 16 612 дка (-135) 
Силистра: 19 Страна: 230
55
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1343 дка 
3885 (+747) от 17 460 дка (+2032) 
Силистра: 100 Страна: 202
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 839 дка 
3355 от 3355 дка (+523) 
Силистра: 113 Страна: 2416
48
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 521 дка 
2983 (+15) от 3128 дка (+160) 
Силистра: 120 Страна: 2542
56
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 1527 дка 
2974 от 18 321 дка (-328) 
Силистра: 123 Страна: 176
65
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1626 дка 
2540 (+1) от 8132 дка (-59) 
Силистра: 51 Страна: 912
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 981 дка 
2484 (-124) от 2944 дка (-631) 
Силистра: 124 Страна: 2676
51
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 765 дка 
2294 от 2294 дка (+199) 
Силистра: 141 Страна: 3143
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1967 дка 
1967 от 1967 дка (-109) 
Силистра: 153 Страна: 3444
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 969 дка 
1937 от 1937 дка (-31) 
Силистра: 159 Страна: 3491
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 619 дка 
1857 от 1857 дка (-90) 
Силистра: 166 Страна: 3579
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 1468 дка 
1468 от 1468 дка (+226) 
Силистра: 188 Страна: 4093
60
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 812 дка 
1227 (-79) от 4869 дка (-51) 
Силистра: 197 Страна: 1764
58
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2202 дка 
1037 (+55) от 6606 дка (-273) 
Силистра: 218 Страна: 1222
Комасационен фактор: 323 дка 
1031 от 1293 дка 
Силистра: 193 Страна: 4376
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 1007 дка 
1007 от 1007 дка (+10) 
Силистра: 219 Страна: 5007

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Кайнарджа, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Пламен Йорданов Кундурджиев

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Кайнарджа (2022)

15
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201599
2020.41816615501999
202015991816615501999
2021.41774127652500
2021.3143474002200
2021.2170078001900
2021.11957717992200
202113601725334002500
2022.4273586004000
2022.324231366004100
2022.2207684112900
2022.11968118002600
2022190323901634114100
2023.3310366663950
2023.23266331003599
2023.130881215004000
20233117216664000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Пламен Йорданов Кундурджиев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Пламен Йорданов Кундурджиев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Пламен Йорданов Кундурджиев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Пламен Йорданов Кундурджиев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Пламен Йорданов Кундурджиев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Пламен Йорданов Кундурджиев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
53
58
32
Пламен Йорданов Кундурджиев
43
75
84
39
37
66
65
60
55
48
56
65
51
60
58

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
53
58
32
Пламен Йорданов Кундурджиев
43
75
84
39
37
66
65
60
55
48
56
65
51
60
58

Няма намерени резултати

175 066 дка
209 526 дка
21 154
14 179 (67%)
4.26
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
364 582
459 378
528 488
620 436
71775
821
9283
10104

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.