Китен общ. Приморско

Обща информация
 

Китен

 
 
 
982
 
37023
 
511 (+253) 
 
1
 
0-49
Обяви за земеделска земя в Китен
Средни оценки
 
 
 
53
 
44

Арендатори в Китен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 446 дка 
446 от 446 дка (+231) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас446 дка (+231)
ПриморскоКитен446 дка (+231)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Китен общ. Приморско обл. Бургас Страна
Комасационен фактор: 446 дка 
446 от 446 дка (+231) 
Приморско: 9 Бургас: 467 Страна: 7872

Ренти на арендаторите в Китен

Бели петна, бели петна за община Приморско, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Стоян Войнов Войков

Цени на земеделската земя по обяви в Китен

25 ноември 2022 г.
16 март 2023 г.
2 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Приморско (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Китен по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Стоян Войнов Войков

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Стоян Войнов Войков

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Стоян Войнов Войков

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Стоян Войнов Войков

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор202122
Стоян Войнов Войков200215446
Общо200215446

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор202122
Стоян Войнов Войков200215446
Общо200215446

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Стоян Войнов Войков

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Стоян Войнов Войков

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Китен (Приморско)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.