Долно Ябълково общ. Средец

Обща информация
 

Долно Ябълково

 
 
 
25
 
22914
 
8054  (+1003) 
 
16
 
200-299
 
Обяви за земеделска земя в Долно Ябълково
Средни оценки
 
 
14
 
40
 
44

Арендатори в Долно Ябълково

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 973 дка 
1180 (-352) от 1945 дка (-360) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1945 дка (-360)
Средец1180 дка (-352)
Средец765 дка (-8)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 540 дка 
1031 (+16) от 1080 дка (+20) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1080 дка (+20)
Средец1031 дка (+16)
Средец49 дка (+4)
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 2170 дка 
1017 (+747) от 6510 дка (+1598) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6510 дка (+1598)
Средец2864 дка (+137)
Средец2629 дка (+714)
Средец1017 дка (+747)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 456 дка 
815 (+110) от 1367 дка (+244) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1367 дка (+244)
СредецДолно Ябълково815 дка (+110)
СредецФакия340 дка (+38)
СредецРосеново212 дка (+96)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 707 дка 
707 от 707 дка (+95) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас707 дка (+95)
Средец707 дка (+95)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 325 дка 
497 (+106) от 974 дка (+280) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас974 дка (+280)
Средец497 дка (+106)
Средец316 дка (+13)
Средец161 дка (+161)
Комасационен фактор: 462 дка 
462 от 462 дка (+16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас462 дка (+16)
Средец462 дка (+16)
Комасационен фактор: 363 дка 
363 от 363 дка (+8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас363 дка (+8)
Средец363 дка (+8)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 290 дка 
355 (-10) от 871 дка (-97) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас871 дка (-97)
Средец355 дка (-10)
Средец266 дка (+1)
Средец250 дка (-88)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1129 дка 
332 (+44) от 2257 дка (+132) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2257 дка (+132)
Средец1925 дка (+88)
Средец332 дка (+44)
Комасационен фактор: 191 дка 
287 (+207) от 381 дка (+144) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас381 дка (+144)
Средец287 дка (+207)
Средец94 дка (-63)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 467 дка 
284 (+114) от 933 дка (+379) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас933 дка (+379)
Средец649 дка (+265)
Средец284 дка (+114)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 818 дка 
261 (+60) от 1636 дка (+337) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1636 дка (+337)
Средец1375 дка (+277)
Средец261 дка (+60)
14
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 120 дка 
229 от 837 дка (+46) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас837 дка (+46)
Средец229 дка
Средец183 дка
Средец169 дка (+11)
Карнобат107 дка (-17)
Карнобат98 дка (+1)
Карнобат28 дка (+28)
Карнобат23 дка (+23)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 315 дка 
196 (+33) от 630 дка (+127) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас630 дка (+127)
Средец434 дка (+94)
Средец196 дка (+33)
Комасационен фактор: 245 дка 
93 (-13) от 490 дка (-8) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас490 дка (-8)
Средец397 дка (+5)
Средец93 дка (-13)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Долно Ябълково общ. Средец обл. Бургас Страна
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 973 дка 
1180 (-352) от 1945 дка (-360) 
Средец: 41 Бургас: 238 Страна: 3477
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 540 дка 
1031 (+16) от 1080 дка (+20) 
Средец: 67 Бургас: 319 Страна: 4827
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 2170 дка 
1017 (+747) от 6510 дка (+1598) 
Средец: 15 Бургас: 93 Страна: 1243
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 456 дка 
815 (+110) от 1367 дка (+244) 
Средец: 60 Бургас: 292 Страна: 4251
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 707 дка 
707 от 707 дка (+95) 
Средец: 92 Бургас: 397 Страна: 6147
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 325 дка 
497 (+106) от 974 дка (+280) 
Средец: 73 Бургас: 335 Страна: 5104
Комасационен фактор: 462 дка 
462 от 462 дка (+16) 
Средец: 115 Бургас: 458 Страна: 7793
Комасационен фактор: 363 дка 
363 от 363 дка (+8) 
Средец: 133 Бургас: 529 Страна: 8944
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 290 дка 
355 (-10) от 871 дка (-97) 
Средец: 80 Бургас: 366 Страна: 5432
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1129 дка 
332 (+44) от 2257 дка (+132) 
Средец: 34 Бургас: 215 Страна: 3172
Комасационен фактор: 191 дка 
287 (+207) от 381 дка (+144) 
Средец: 125 Бургас: 511 Страна: 8714
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 467 дка 
284 (+114) от 933 дка (+379) 
Средец: 75 Бургас: 345 Страна: 5219
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 818 дка 
261 (+60) от 1636 дка (+337) 
Средец: 49 Бургас: 264 Страна: 3851
14
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 120 дка 
229 от 837 дка (+46) 
Средец: 102 Бургас: 374 Страна: 5551
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 315 дка 
196 (+33) от 630 дка (+127) 
Средец: 97 Бургас: 407 Страна: 6544
Комасационен фактор: 245 дка 
93 (-13) от 490 дка (-8) 
Средец: 112 Бургас: 445 Страна: 7540

Ренти на арендаторите в Долно Ябълково

Бели петна за община Средец, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Долно Ябълково

Арендатор
Тодор Иванов Тодоров - Средец

Ренти за община Средец (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Долно Ябълково

1
1
550 лв./дка
550 лв./дка
800 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
22 март 2021 г.5501200

arable_land в съседните землища

Средни цени на земеделската земя в община Средец (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Долно Ябълково по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
Тодор Иванов Тодоров - Средец
812
236

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
Тодор Иванов Тодоров - Средец
616375
56468691

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
Тодор Иванов Тодоров - Средец
92
383

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
Тодор Иванов Тодоров - Средец
74

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
22791889231423051945
28622898810601080
31783307489049126510
Тодор Иванов Тодоров - Средец82011231367
638627588612707
427320694974
453452442446462
252270276355363
968871
21382311220921252257
217237381
226554161554933
11241667157512991636
812790811791837
304304373503630
472541498490
Общо12 58913 47715 44718 48221 443

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
15131309140615321180
23022898810151031
9664154472701017
Тодор Иванов Тодоров - Средец701705815
638627588612707
387320391497
453452442446462
252270276355363
365355
280312303288332
4580287
226285161170284
201532532201261
229229
193193160163196
4511410693
Общо53845102600469288109

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Тодор Иванов Тодоров - Средец
14

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Тодор Иванов Тодоров - Средец
14

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Долно Ябълково (Средец)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.