Факия общ. Средец

Обща информация
 

Факия

 
 
 
353
 
76039
 
18 413 (+1212) 
 
20
 
100-199
Обяви за земеделска земя във Факия
Средни оценки
 
 
19
 
40
 
44

Арендатори във Факия

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 1101 дка 
2826 (+23) от 7707 дка (+2042) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5957 дка (+292)
Средец2826 дка (+23)
Средец2598 дка (+241)
Средец533 дка (+28)
Област: Ямбол1750 дка
Болярово1287 дка
Болярово274 дка
Болярово137 дка
Болярово52 дка
Категория: 5.5 / 18% 
Комасационен фактор: 2170 дка 
2629 (+714) от 6510 дка (+1598) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6510 дка (+1598)
Средец2864 дка (+137)
Средец2629 дка (+714)
Средец1017 дка (+747)
19
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 1107 дка 
1396 (+96) от 2214 дка (+168) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2214 дка (+168)
Средец1396 дка (+96)
Средец818 дка (+72)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 818 дка 
1375 (+277) от 1636 дка (+337) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1636 дка (+337)
СредецФакия1375 дка (+277)
СредецДолно Ябълково261 дка (+60)
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 1278 дка 
1278 от 1278 дка (-74) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1278 дка (-74)
Средец1278 дка (-74)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1294 дка 
1237 (+27) от 2588 дка (+64) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2588 дка (+64)
Средец1351 дка (+37)
Средец1237 дка (+27)
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 904 дка 
904 от 904 дка (-195) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас904 дка (-195)
Средец904 дка (-195)
Категория: 5.43 / 19% 
Комасационен фактор: 973 дка 
765 (-8) от 1945 дка (-360) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1945 дка (-360)
Средец1180 дка (-352)
Средец765 дка (-8)
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 717 дка 
717 от 717 дка (+44) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас717 дка (+44)
Средец717 дка (+44)
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 714 дка 
714 от 714 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас714 дка (+2)
Средец714 дка (+2)
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 467 дка 
649 (+265) от 933 дка (+379) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас933 дка (+379)
Средец649 дка (+265)
Средец284 дка (+114)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 501 дка 
642 (+3) от 1002 дка (+18) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1002 дка (+18)
Средец642 дка (+3)
Средец360 дка (+15)
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 541 дка 
541 от 541 дка (+33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас541 дка (+33)
Средец541 дка (+33)
Комасационен фактор: 437 дка 
437 от 437 дка (+125) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас437 дка (+125)
Средец437 дка (+125)
Комасационен фактор: 408 дка 
408 от 408 дка (+38) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас408 дка (+38)
Средец408 дка (+38)
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 456 дка 
340 (+38) от 1367 дка (+244) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1367 дка (+244)
Средец815 дка (+110)
Средец340 дка (+38)
Средец212 дка (+96)
Категория: 5.35 / 20% 
Комасационен фактор: 325 дка 
316 (+13) от 974 дка (+280) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас974 дка (+119)
Средец497 дка (+106)
Средец316 дка (+13)
Средец161 дка
Категория: 5.43 / 19% 
Комасационен фактор: 290 дка 
250 (-88) от 871 дка (-97) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас871 дка (-97)
Средец355 дка (-10)
Средец266 дка (+1)
Средец250 дка (-88)
Комасационен фактор: 217 дка 
217 от 217 дка (-56) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас217 дка (-56)
Средец217 дка (-56)
Комасационен фактор: 162 дка 
162 от 162 дка (-32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас162 дка (-32)
Средец162 дка (-32)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Факия общ. Средец обл. Бургас Страна
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 1101 дка 
2826 (+23) от 7707 дка (+2042) 
Средец: 17 Бургас: 101 Страна: 988
Категория: 5.5 / 18% 
Комасационен фактор: 2170 дка 
2629 (+714) от 6510 дка (+1598) 
Средец: 15 Бургас: 93 Страна: 1240
19
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 1107 дка 
1396 (+96) от 2214 дка (+168) 
Средец: 35 Бургас: 218 Страна: 3190
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 818 дка 
1375 (+277) от 1636 дка (+337) 
Средец: 49 Бургас: 264 Страна: 3828
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 1278 дка 
1278 от 1278 дка (-74) 
Средец: 62 Бургас: 302 Страна: 4374
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1294 дка 
1237 (+27) от 2588 дка (+64) 
Средец: 29 Бургас: 193 Страна: 2886
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 904 дка 
904 от 904 дка (-195) 
Средец: 79 Бургас: 355 Страна: 5277
Категория: 5.43 / 19% 
Комасационен фактор: 973 дка 
765 (-8) от 1945 дка (-360) 
Средец: 41 Бургас: 238 Страна: 3452
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 717 дка 
717 от 717 дка (+44) 
Средец: 89 Бургас: 393 Страна: 6043
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 714 дка 
714 от 714 дка (+2) 
Средец: 90 Бургас: 395 Страна: 6062
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 467 дка 
649 (+265) от 933 дка (+379) 
Средец: 75 Бургас: 345 Страна: 5184
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 501 дка 
642 (+3) от 1002 дка (+18) 
Средец: 71 Бургас: 328 Страна: 4988
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 541 дка 
541 от 541 дка (+33) 
Средец: 107 Бургас: 431 Страна: 7073
Комасационен фактор: 437 дка 
437 от 437 дка (+125) 
Средец: 117 Бургас: 472 Страна: 7967
Комасационен фактор: 408 дка 
408 от 408 дка (+38) 
Средец: 121 Бургас: 491 Страна: 8325
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 456 дка 
340 (+38) от 1367 дка (+244) 
Средец: 60 Бургас: 292 Страна: 4224
Категория: 5.35 / 20% 
Комасационен фактор: 325 дка 
316 (+13) от 974 дка (+280) 
Средец: 73 Бургас: 335 Страна: 5068
Категория: 5.43 / 19% 
Комасационен фактор: 290 дка 
250 (-88) от 871 дка (-97) 
Средец: 80 Бургас: 366 Страна: 5394
Комасационен фактор: 217 дка 
217 от 217 дка (-56) 
Средец: 176 Бургас: 658 Страна: 11225
Комасационен фактор: 162 дка 
162 от 162 дка (-32) 
Средец: 188 Бургас: 714 Страна: 12220

Ренти на арендаторите във Факия

Бели петна, бели петна за община Средец, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор22
ЕТ Христо Андреев25

Цени на земеделската земя по обяви във Факия

8 юни 2023 г.
19 март 2021 г.
9 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Средец (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики във Факия по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
1205
ЕТ Христо Андреев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
6168106101
ЕТ Христо Андреев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
83
ЕТ Христо Андреев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
39
ЕТ Христо Андреев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
6990642456657707
31783307489049126510
24102309226220462214
ЕТ Христо Андреев11241667157512991636
1280130713521278
24272741272925242588
3799899991099904
22791889231423051945
479756620673717
494525575712714
226554161554933
31849841002
537566508541
520542312437
344370408
82011231367
427320694974
968871
604560273217
194162
Общо18 26825 33924 67628 56733 125

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
3290303728032826
19472135207219152629
14321323147713001396
ЕТ Христо Андреев9231135104310981375
1280130713521278
9581221123612101237
3799899991099904
766580908773765
479756620673717
494525575712714
269384649
394639642
537566508541
520542312437
344370408
302340
40303316
338250
604560273217
194162
Общо947315 51513 27416 55817 803

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
19
ЕТ Христо Андреев

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
19
ЕТ Христо Андреев

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя във Факия (Средец)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.