Козичино общ. Поморие

Обща информация
 

Козичино

 
 
 
164
 
37753
 
7035 (+3357) 
 
5
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Козичино
Средни оценки
 
 
16
 
38
 
44

Арендатори в Козичино

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
16
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
5360 (+2420) от 7920 дка (+2721) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7920 дка (+2721)
Поморие5360 дка (+2420)
Несебър1594 дка (-52)
Несебър966 дка (+353)
Комасационен фактор: 440 дка 
440 от 440 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас440 дка
Поморие440 дка
Комасационен фактор: 423 дка 
423 от 423 дка (+167) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас423 дка (+167)
Поморие423 дка (+167)
Комасационен фактор: 259 дка 
259 от 259 дка (-31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас259 дка (-31)
ПомориеКозичино259 дка (-31)
Комасационен фактор: 254 дка 
254 от 254 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас254 дка
Поморие254 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Козичино общ. Поморие обл. Бургас Страна
16
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
5360 (+2420) от 7920 дка (+2721) 
Поморие: 8 Бургас: 66 Страна: 941
Комасационен фактор: 440 дка 
440 от 440 дка 
Поморие: 26 Бургас: 470 Страна: 7936
Комасационен фактор: 423 дка 
423 от 423 дка (+167) 
Поморие: 27 Бургас: 485 Страна: 8130
Комасационен фактор: 259 дка 
259 от 259 дка (-31) 
Поморие: 29 Бургас: 612 Страна: 10499
Комасационен фактор: 254 дка 
254 от 254 дка 
Поморие: 30 Бургас: 618 Страна: 10582

Ренти на арендаторите в Козичино

Бели петна, бели петна за община Поморие, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Зара Агро инвест ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Козичино

4 юни 2021 г.
1 февруари 2023 г.
63 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Поморие (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Козичино по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
957
Зара Агро инвест ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
21711410684
Зара Агро инвест ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
88
Зара Агро инвест ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
12
Зара Агро инвест ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
10 5323484477051997920
440
256423
Зара Агро инвест ЕООД290259
254
Общо10 5323484477057459296

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор18202122
5898237129405360
440
256423
Зара Агро инвест ЕООД290259
254
Общо5898237134866736

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
16
Зара Агро инвест ЕООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
16
Зара Агро инвест ЕООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Козичино (Поморие)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.