Гюльовца общ. Несебър

Обща информация
 

Гюльовца

 
 
 
1046
 
18469
 
9070 (+256) 
 
6
 
0-49
Обяви за земеделска земя в Гюльовца
Средни оценки
 
 
36
 
42
 
44

Арендатори в Гюльовца

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
61
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 6133 дка 
6681 (+103) от 12 266 дка (+470) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 266 дка (+470)
Несебър6681 дка (+103)
Поморие5585 дка (+367)
16
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
1594 (-52) от 7920 дка (+2721) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7920 дка (+2721)
Поморие5360 дка (+2420)
Несебър1594 дка (-52)
Несебър966 дка (+353)
Комасационен фактор: 338 дка 
338 от 338 дка (+21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас338 дка (+21)
Несебър338 дка (+21)
Комасационен фактор: 316 дка 
316 от 316 дка (+43) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас316 дка (+43)
НесебърГюльовца316 дка (+43)
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 304 дка 
141 от 607 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас607 дка
Несебър466 дка
Несебър141 дка
32
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1614 дка 
0 от 8071 дка (+1785)
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8071 дка (+1785)
Поморие4522 дка (+1468)
Поморие2540 дка (+311)
Несебър494 дка (+59)
Поморие433 дка (-58)
Поморие82 дка (+5)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Гюльовца общ. Несебър обл. Бургас Страна
61
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 6133 дка 
6681 (+103) от 12 266 дка (+470) 
Несебър: 6 Бургас: 24 Страна: 425
16
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
1594 (-52) от 7920 дка (+2721) 
Несебър: 8 Бургас: 66 Страна: 943
Комасационен фактор: 338 дка 
338 от 338 дка (+21) 
Несебър: 19 Бургас: 542 Страна: 9178
Комасационен фактор: 316 дка 
316 от 316 дка (+43) 
Несебър: 20 Бургас: 554 Страна: 9503
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 304 дка 
141 от 607 дка 
Несебър: 14 Бургас: 410 Страна: 6598
32
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1614 дка 
0 от 8071 дка (+1785)
Несебър: 15 Бургас: 65 Страна: 917

Ренти на арендаторите в Гюльовца

Бели петна, бели петна за община Несебър, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Станка Михнева Иванова

Цени на земеделската земя по обяви в Гюльовца

9 януари 2023 г.
12 юни 2022 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Несебър (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Гюльовца по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
1137
957
266
Станка Михнева Иванова
897

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
203182200258
21711410684
3053
Станка Михнева Иванова
280198246138

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
227
88
199
Станка Михнева Иванова
154

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
10
12
Станка Михнева Иванова
18

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
12 50412 48711 81711 79612 266
10 5323484477051997920
266322310317338
Станка Михнева Иванова245232244273316
607
10 7606883601762868071
Общо34 30723 40823 15823 87129 518

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
66966730640565786681
21411943184116461594
266322310317338
Станка Михнева Иванова245232244273316
141
2020
Общо93689247880088149070

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
61
16
Станка Михнева Иванова
32

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
61
16
Станка Михнева Иванова
32

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Гюльовца (Несебър)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.