Оризаре общ. Несебър

Обща информация
 

Оризаре

 
 
 
1531
 
53822
 
11 659 (+51) 
 
9
 
0-49
Обяви за земеделска земя в Оризаре
Средни оценки
 
 
34
 
42
 
44

Арендатори в Оризаре

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
16
2019
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 7608 дка 
7608 от 7608 дка (-250) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7608 дка (-250)
Несебър7608 дка (-250)
37
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 1827 дка 
2334 (+247) от 10 961 дка (+1622) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 961 дка (+1622)
Несебър3411 дка (+761)
Несебър3117 дка (+624)
Несебър2334 дка (+247)
Несебър1512 дка (+68)
Поморие500 дка (+60)
Несебър87 дка (-138)
51
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 2612 дка 
521 (+32) от 7836 дка (+287) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7836 дка (+287)
Несебър7153 дка (+282)
Несебър521 дка (+32)
Несебър162 дка (-27)
Комасационен фактор: 477 дка 
477 от 477 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас477 дка
НесебърОризаре477 дка
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 304 дка 
466 от 607 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас607 дка
Несебър466 дка
Несебър141 дка
Комасационен фактор: 426 дка 
426 от 426 дка (+121) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас426 дка (+121)
Несебър426 дка (+121)
Комасационен фактор: 286 дка 
286 от 286 дка (+25) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас286 дка (+25)
Несебър286 дка (+25)
Комасационен фактор: 113 дка 
113 от 113 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас113 дка
Несебър113 дка
32
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1614 дка 
0 от 8071 дка (+1785)
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8071 дка (+1785)
Поморие4522 дка (+1468)
Поморие2540 дка (+311)
Несебър494 дка (+59)
Поморие433 дка (-58)
Поморие82 дка (+5)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Оризаре общ. Несебър обл. Бургас Страна
16
2019
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 7608 дка 
7608 от 7608 дка (-250) 
Несебър: 4 Бургас: 75 Страна: 1009
37
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 1827 дка 
2334 (+247) от 10 961 дка (+1622) 
Несебър: 1 Бургас: 35 Страна: 547
51
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 2612 дка 
521 (+32) от 7836 дка (+287) 
Несебър: 3 Бургас: 69 Страна: 958
Комасационен фактор: 477 дка 
477 от 477 дка 
Несебър: 16 Бургас: 453 Страна: 7572
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 304 дка 
466 от 607 дка 
Несебър: 14 Бургас: 410 Страна: 6598
Комасационен фактор: 426 дка 
426 от 426 дка (+121) 
Несебър: 17 Бургас: 483 Страна: 8094
Комасационен фактор: 286 дка 
286 от 286 дка (+25) 
Несебър: 21 Бургас: 579 Страна: 10033
Комасационен фактор: 113 дка 
113 от 113 дка 
Несебър: 25 Бургас: 779 Страна: 13146
32
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1614 дка 
0 от 8071 дка (+1785)
Несебър: 15 Бургас: 65 Страна: 917

Ренти на арендаторите в Оризаре

Бели петна, бели петна за община Несебър, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Пламен Георгиев Стаматов

Цени на земеделската земя по обяви в Оризаре

1 юни 2023 г.
23 март 2022 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Несебър (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Оризаре по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
414
648
865
Пламен Георгиев Стаматов
897

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
36314061
194108481127
12182187
Пламен Георгиев Стаматов
1859121
280198246138

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
148
195
216
Пламен Георгиев Стаматов
154

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
12
56
Пламен Георгиев Стаматов
18

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
91048580757278587608
453993327255933910 961
77877734834175497836
Пламен Георгиев Стаматов335353379477477
607
137305426
251186261286
141113113113
10 7606883601762868071
Общо32 52533 27430 00032 18836 385

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
91048580757278587608
1196106020872334
178345402489521
Пламен Георгиев Стаматов335353379477477
466
137305426
251186261286
141113113113
321
Общо993810 866984911 59012 231

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
16
37
51
Пламен Георгиев Стаматов
32

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
16
37
51
Пламен Георгиев Стаматов
32

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Оризаре (Несебър)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.