Козаре общ. Карнобат

Обща информация
 

Козаре

 
 
 
30
 
37650
 
6940 (+82) 
 
4
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Козаре
Средни оценки
 
 
47
 
48
 
44

Арендатори в Козаре

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
36
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1811 дка 
5502 (+5) от 7242 дка (+186) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7242 дка (+186)
Карнобат5502 дка (+5)
Карнобат1291 дка (+153)
Карнобат261 дка (+20)
Карнобат188 дка (+8)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
31
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 956 дка 
567 (+48) от 9560 дка (+461) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9560 дка (+433)
Карнобат2669 дка (-9)
Карнобат2382 дка (+455)
Карнобат1957 дка (-44)
Карнобат1671 дка (+20)
Карнобат567 дка (+48)
Карнобат176 дка
Карнобат53 дка (-38)
Карнобат32 дка
Карнобат28 дка
Карнобат25 дка (+1)
54
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1124 дка 
280 (+2) от 4494 дка (+158) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4494 дка (+158)
Карнобат1645 дка (+123)
Карнобат1604 дка (+3)
Карнобат965 дка (+30)
Карнобат280 дка (+2)
66
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 3154 дка 
269 (+21) от 22 076 дка (+24) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас22 076 дка (+24)
КарнобатКрушово16 060 дка (+73)
КарнобатДетелина2511 дка (+41)
КарнобатАспарухово1368 дка (-123)
КарнобатЧерково930 дка (+2)
КарнобатХаджиите751 дка (+11)
КарнобатКозаре269 дка (+21)
КарнобатЕкзарх Антимово187 дка (-1)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Козаре общ. Карнобат обл. Бургас Страна Холдинг
36
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1811 дка 
5502 (+5) от 7242 дка (+186) 
Карнобат: 24 Бургас: 82 Страна: 1089
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 28
31
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 956 дка 
567 (+48) от 9560 дка (+461) 
Карнобат: 12 Бургас: 46 Страна: 704
54
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1124 дка 
280 (+2) от 4494 дка (+158) 
Карнобат: 33 Бургас: 133 Страна: 1895
66
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 3154 дка 
269 (+21) от 22 076 дка (+24) 
Карнобат: 3 Бургас: 4 Страна: 126

Ренти на арендаторите в Козаре

Бели петна, бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Крушево АД - с. Крушово

Цени на земеделската земя по обяви в Козаре

23 март 2023 г.
23 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Козаре по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
563
576
2047
Крушево АД - с. Крушово815

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
120102104115
958555130106
209166372343
Крушево АД - с. Крушово217207194224

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
204
184
168
Крушево АД - с. Крушово275

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
23
7
8
Крушево АД - с. Крушово57

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
73157159711470567242
74828845897590999560
40934130426543364494
Крушево АД - с. Крушово22 81922 45622 38122 05222 076
Общо41 70942 59042 73542 54343 372

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
56415509552354975502
451556524519567
279278278278280
Крушево АД - с. Крушово193248243248269
Общо65646591656865426618

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
36
31
54
Крушево АД - с. Крушово66

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
36
31
54
Крушево АД - с. Крушово66

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Козаре (Карнобат)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.