Марулево общ. Благоевград

Обща информация
 

Марулево

 
 
 
66
 
47370
 
386 (+198) 
 
3
 
700-999
Обяви за земеделска земя в Марулево
Средни оценки
 
 
 
37
 
42

Арендатори в Марулево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 248 дка 
283 (+95) от 495 дка (+116) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград495 дка (+116)
Благоевград283 дка (+95)
Благоевград212 дка (+21)
Комасационен фактор: 80 дка 
103 от 160 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград160 дка
Благоевград103 дка
Благоевград57 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Марулево общ. Благоевград обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 248 дка 
283 (+95) от 495 дка (+116) 
Благоевград: 13 Благоевград: 40 Страна: 7417
Комасационен фактор: 80 дка 
103 от 160 дка 
Благоевград: 48 Благоевград: 190 Страна: 12249
0 от 0 дка (+426)
Благоевград: 69 Благоевград: 368 Страна: 14426

Ренти на арендаторите в Марулево

Бели петна, бели петна за община Благоевград, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Иван Марянов Димитров

Цени на земеделската земя по обяви в Марулево

8 юни 2023 г.
8 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Благоевград (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Марулево по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Иван Марянов Димитров

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Иван Марянов Димитров

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Иван Марянов Димитров

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Иван Марянов Димитров

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
379495
160
Иван Марянов Димитров324330756
Общо324330756379655

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
188283
103
Иван Марянов Димитров141330461
Общо141330461188386

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Иван Марянов Димитров

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Иван Марянов Димитров

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Марулево (Благоевград)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.