Казанлък обл. Стара Загора

Обща информация
 

Казанлък

 
19
 
90 832 
 
90
 
5.25 / 63%
 
Обяви за земеделска земя в Казанлък
Средни оценки
 
 
37
 
48

Арендатори в община Казанлък

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
29
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 3230 дка 
6460 от 6460 дка (-10) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6460 дка (-10)
Казанлък6295 дка (-10)
Казанлък165 дка
55
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1255 дка 
6273 от 6273 дка (+143) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6273 дка (+143)
Казанлък3896 дка (+11)
Казанлък2151 дка (+132)
Казанлък163 дка
Казанлък54 дка
Казанлък9 дка
29
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 3031 дка 
6062 от 6062 дка (-28) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6062 дка (-28)
Казанлък5395 дка (+7)
Казанлък667 дка (-35)
33
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2755 дка 
5509 от 5509 дка (+718) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5509 дка (+718)
КазанлъкКрън5388 дка (+717)
КазанлъкЕнина121 дка (+1)
13
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1049 дка 
5246 от 5246 дка (+533) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5246 дка (+533)
Казанлък3837 дка (+173)
Казанлък889 дка (-30)
Казанлък235 дка (+105)
Казанлък203 дка (+203)
Казанлък82 дка (+82)
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1568 дка 
5122 (-4) от 6270 дка (-15) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6270 дка (-15)
Казанлък3892 дка (-31)
Казанлък1207 дка (+4)
Мъглиж1148 дка (-11)
Казанлък23 дка (+23)
31
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1211 дка 
4845 от 4845 дка (+116) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4845 дка (+116)
Казанлък4160 дка (+74)
Казанлък517 дка (-10)
Казанлък95 дка (+51)
Казанлък73 дка (+1)
25
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 1258 дка 
3773 от 3773 дка (-924) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3773 дка (-924)
Казанлък3147 дка (-96)
Казанлък453 дка (+72)
Казанлък173 дка (-900)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1341 дка 
3518 (-23) от 5364 дка (+623) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3518 дка (-23)
Казанлък2826 дка (-82)
Казанлък497 дка (+58)
Казанлък195 дка (+1)
Област: Бургас1846 дка (+646)
Малко Търново1846 дка (+646)
15
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 867 дка 
3270 (-150) от 3466 дка (-192) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3466 дка (-192)
Казанлък2255 дка (-137)
Казанлък834 дка (-13)
Стара Загора196 дка (-42)
Казанлък181 дка
39
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2894 дка 
2894 от 2894 дка (-76) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2894 дка (-76)
Казанлък2894 дка (-76)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1383 дка 
2765 от 2765 дка (+13) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2765 дка (+13)
Казанлък2166 дка (-13)
Казанлък599 дка (+26)
27
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
2698 (+60) от 10 393 дка (+231) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 393 дка (+231)
Павел баня4673 дка (-130)
Павел баня1395 дка (-54)
Казанлък1228 дка (+48)
Казанлък1192 дка (+75)
Павел баня1040 дка (+146)
Павел баня587 дка (+209)
Казанлък181 дка (-13)
Казанлък97 дка (-50)
39
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 620 дка 
2480 от 2480 дка (+222) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2480 дка (+222)
Казанлък1706 дка (+134)
Казанлък578 дка (+38)
Казанлък150 дка (+4)
Казанлък46 дка (+46)
49
2019
На печалба
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1119 дка 
2238 от 2238 дка (+996) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2238 дка (+996)
Казанлък1974 дка (+994)
Казанлък264 дка (+2)
6
2019
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 1826 дка 
1826 от 1826 дка (-8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1826 дка (-8)
Казанлък1826 дка (-8)
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 810 дка 
1620 от 1620 дка (-4) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1620 дка (-4)
Казанлък1542 дка (-5)
Казанлък78 дка (+1)
34
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 630 дка 
1260 от 1260 дка (-4) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1260 дка (-4)
Казанлък1027 дка (-38)
Казанлък233 дка (+34)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1169 дка 
1169 от 1169 дка (+71) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1169 дка (+71)
Казанлък1169 дка (+71)
23
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 258 дка 
1032 от 1032 дка (-170) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1032 дка (-170)
Казанлък337 дка (+6)
Казанлък247 дка (-2)
Казанлък227 дка (-181)
Казанлък221 дка (+7)
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 967 дка 
967 (+967) от 967 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора967 дка (+967)
Казанлък967 дка (+967)
80
2019
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 278 дка 
918 (+35) от 1388 дка (+342) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1388 дка (+342)
Казанлък918 дка (+35)
Павел баня192 дка (+29)
Павел баня141 дка (+141)
Павел баня118 дка (+118)
Павел баня19 дка (+19)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 725 дка 
725 от 725 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора725 дка
Казанлък725 дка
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 706 дка 
706 от 706 дка (+64) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора706 дка (+64)
Казанлък706 дка (+64)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 701 дка 
701 от 701 дка (+76) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора701 дка (+76)
Казанлък701 дка (+76)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 317 дка 
633 от 633 дка (-43) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора633 дка (-43)
Казанлък356 дка (+1)
Казанлък277 дка (-44)
24
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 282 дка 
607 от 2534 дка (-304) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2534 дка (-304)
Мъглиж953 дка (-266)
Мъглиж665 дка (-38)
Казанлък380 дка
Раднево191 дка
Казанлък119 дка
Казанлък108 дка
Мъглиж62 дка
Мъглиж52 дка
Мъглиж4 дка
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 606 дка 
606 от 606 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора606 дка
Казанлък606 дка
49
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 4542 дка 
590 от 9084 дка (+155) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол8494 дка
Стралджа8494 дка
Област: Стара Загора590 дка (+155)
Казанлък590 дка (+155)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 575 дка 
575 (+575) от 575 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора575 дка (+575)
Казанлък575 дка (+575)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Казанлък обл. Стара Загора Страна
29
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 3230 дка 
6460 от 6460 дка (-10) 
Стара Загора: 69 Страна: 1251
55
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1255 дка 
6273 от 6273 дка (+143) 
Стара Загора: 73 Страна: 1296
29
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 3031 дка 
6062 от 6062 дка (-28) 
Стара Загора: 79 Страна: 1371
33
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2755 дка 
5509 от 5509 дка (+718) 
Стара Загора: 89 Страна: 1539
13
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1049 дка 
5246 от 5246 дка (+533) 
Стара Загора: 96 Страна: 1617
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1568 дка 
5122 (-4) от 6270 дка (-15) 
Стара Загора: 74 Страна: 1298
31
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1211 дка 
4845 от 4845 дка (+116) 
Стара Загора: 106 Страна: 1773
25
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 1258 дка 
3773 от 3773 дка (-924) 
Стара Загора: 130 Страна: 2207
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1341 дка 
3518 (-23) от 5364 дка (+623) 
Стара Загора: 138 Страна: 1576
15
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 867 дка 
3270 (-150) от 3466 дка (-192) 
Стара Загора: 140 Страна: 2353
39
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2894 дка 
2894 от 2894 дка (-76) 
Стара Загора: 163 Страна: 2706
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1383 дка 
2765 от 2765 дка (+13) 
Стара Загора: 165 Страна: 2795
27
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
2698 (+60) от 10 393 дка (+231) 
Стара Загора: 26 Страна: 598
39
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 620 дка 
2480 от 2480 дка (+222) 
Стара Загора: 176 Страна: 2979
49
2019
На печалба
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1119 дка 
2238 от 2238 дка (+996) 
Стара Загора: 184 Страна: 3189
6
2019
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 1826 дка 
1826 от 1826 дка (-8) 
Стара Загора: 211 Страна: 3612
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 810 дка 
1620 от 1620 дка (-4) 
Стара Загора: 226 Страна: 3891
34
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 630 дка 
1260 от 1260 дка (-4) 
Стара Загора: 262 Страна: 4426
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1169 дка 
1169 от 1169 дка (+71) 
Стара Загора: 274 Страна: 4621
23
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 258 дка 
1032 от 1032 дка (-170) 
Стара Загора: 288 Страна: 4948
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 967 дка 
967 (+967) от 967 дка 
Стара Загора: 295 Страна: 5127
80
2019
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 278 дка 
918 (+35) от 1388 дка (+342) 
Стара Загора: 250 Страна: 4219
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 725 дка 
725 от 725 дка 
Стара Загора: 342 Страна: 6054
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 706 дка 
706 от 706 дка (+64) 
Стара Загора: 344 Страна: 6158
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 701 дка 
701 от 701 дка (+76) 
Стара Загора: 346 Страна: 6170
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 317 дка 
633 от 633 дка (-43) 
Стара Загора: 363 Страна: 6525
24
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 282 дка 
607 от 2534 дка (-304) 
Стара Загора: 173 Страна: 2936
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 606 дка 
606 от 606 дка 
Стара Загора: 370 Страна: 6672
49
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 4542 дка 
590 от 9084 дка (+155) 
Стара Загора: 374 Страна: 770
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 575 дка 
575 (+575) от 575 дка 
Стара Загора: 378 Страна: 6883

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Казанлък, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ПК Успех

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Казанлък (2022)

19
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.42294226996000
2021.31352242993367
2021.286952991400
2021.11000110001000
20211697522996000
2022.42620267646000
2022.32747273006000
2022.22649292886540
2022.12456326946540
202226111142886540
2023.32673204046000
2023.234622511006250
2023.13456279086000
20233241724046250

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ПК Успех

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ПК Успех

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ПК Успех

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ПК Успех

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ПК Успех
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ПК Успех
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
29
55
29
ПК Успех33
13
42
31
25
15
39
27
39
49
6
34
23
80
24
49

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
29
55
29
ПК Успех33
13
42
31
25
15
39
27
39
49
6
34
23
80
24
49

Няма намерени резултати

127 870 дка
90 832 дка
85 975
37 967 (44%)
5.34
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
22
38693
444 690
527 076
622 823
712 522
82048
98810
101206

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.