Исперих обл. Разград

Обща информация
 

Исперих

 
 
23
 
226 274 
 
128
 
3.15 / 90%
 
Обяви за земеделска земя в Исперих
Средни оценки
 
 
55
 
51

Арендатори в община Исперих

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
34
2019
ХОЛДИНГ 109 975 дка (+18 948)  
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
35 116 (-149) от 76 585 дка (+19 905) 
52 землища, 7 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград66 167 дка (+12 219)
Самуил16 059 дка (+199)
Исперих7610 дка (-50)
Исперих6667 дка (+155)
Исперих6137 дка (-76)
Исперих2387 дка (+199)
Цар Калоян2341 дка (+2341)
Цар Калоян2295 дка (+2295)
Исперих2272 дка (+33)
Самуил2226 дка (+236)
Исперих1862 дка (-242)
Исперих1813 дка (-3)
Исперих1809 дка (+22)
Исперих1423 дка (-71)
Исперих1209 дка
Исперих1159 дка (-76)
Самуил1064 дка (+1064)
Разград972 дка (+972)
Исперих719 дка (+1)
Завет701 дка (+1)
Разград694 дка (+694)
Разград588 дка (+588)
Разград551 дка (+551)
Самуил437 дка (+304)
Разград415 дка (+415)
Самуил410 дка (+410)
Разград284 дка (+284)
Разград278 дка (+278)
Самуил267 дка (+267)
Разград261 дка (+261)
Разград237 дка (+237)
Разград210 дка (+210)
Разград185 дка (+185)
Разград178 дка (+178)
Разград132 дка (+132)
Разград131 дка (+131)
Самуил55 дка (+55)
Самуил54 дка (+54)
Исперих27 дка (-51)
Самуил26 дка (+26)
Исперих12 дка
Исперих10 дка (+10)
Област: Русе7188 дка (+7188)
Русе5672 дка (+5672)
Русе1006 дка (+1006)
Русе406 дка (+406)
Русе104 дка (+104)
Област: Търговище3230 дка (+498)
Попово835 дка
Попово818 дка (+497)
Попово658 дка (+1)
Попово411 дка
Попово288 дка
Попово133 дка
Попово87 дка
44
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 4240 дка 
25 441 от 25 441 дка (-796) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград25 441 дка (-796)
Исперих13 846 дка (-306)
Исперих3709 дка (-222)
Исперих3237 дка (-217)
Исперих2865 дка (-107)
Исперих1092 дка (+81)
Исперих692 дка (-25)
60
2019
ХОЛДИНГ 18 744 дка (+1611)  
60
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1339 дка 
18 668 (+1535) от 18 744 дка (+1611) 
14 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград18 744 дка (+1611)
Исперих7376 дка (+227)
Исперих3490 дка (+50)
Исперих3139 дка (+1371)
Исперих1055 дка (+25)
Исперих1043 дка
Исперих553 дка
Исперих541 дка (+142)
Исперих455 дка (-184)
Исперих378 дка
Исперих299 дка (+76)
Исперих204 дка (-172)
Исперих125 дка
Самуил76 дка (+76)
Исперих10 дка
45
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 3995 дка 
11 984 от 11 984 дка (-1258) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград11 984 дка (-1258)
ИсперихКитанчево7982 дка (-598)
ИсперихСвещари3773 дка (+46)
ИсперихТодорово229 дка (-706)
48
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 451 дка 
8702 (-96) от 18 505 дка (+2567) 
41 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград18 505 дка (+2567)
Самуил2260 дка (+381)
Самуил2017 дка (+1924)
Исперих1063 дка (-282)
Самуил856 дка (+295)
Разград833 дка
Исперих803 дка (+69)
Исперих790 дка
Исперих787 дка (+73)
Исперих735 дка (+43)
Исперих606 дка
Исперих564 дка (-192)
Исперих487 дка (+48)
Исперих476 дка (+7)
Исперих465 дка (+47)
Разград453 дка (+1)
Самуил416 дка (-1)
Самуил410 дка (+79)
Исперих395 дка (+12)
Самуил369 дка (-4)
Завет351 дка (+9)
Исперих341 дка (+56)
Исперих334 дка (+28)
Самуил332 дка (+153)
Самуил321 дка (-210)
Исперих243 дка (-93)
Самуил240 дка (-18)
Самуил211 дка
Самуил204 дка (+1)
Исперих186 дка (-32)
Исперих186 дка (+107)
Разград165 дка
Исперих129 дка
Завет117 дка
Завет79 дка
Самуил71 дка
Исперих61 дка
Завет45 дка
Исперих39 дка (+1)
Завет37 дка (+37)
Самуил16 дка (+16)
Исперих12 дка (+12)
74
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 532 дка 
8250 (+1545) от 8512 дка (+1593) 
16 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград8512 дка (+1593)
Исперих2244 дка (+50)
Исперих1468 дка (+416)
Исперих1132 дка (+427)
Исперих775 дка
Исперих601 дка (+382)
Исперих553 дка (-26)
Исперих438 дка
Исперих232 дка
Завет222 дка (+8)
Исперих219 дка (+130)
Исперих172 дка
Исперих147 дка (+7)
Исперих111 дка (+111)
Исперих110 дка
Исперих48 дка (+48)
Самуил40 дка (+40)
21
2019
ХОЛДИНГ 21 157 дка (+4846)  
26
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 535 дка 
8036 (+3140) от 11 226 дка (+3949) 
21 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград10 417 дка (+3140)
Исперих3783 дка (+2022)
Исперих1356 дка (+225)
Исперих1210 дка (+550)
Исперих731 дка (+252)
Самуил637 дка
Самуил608 дка
Самуил390 дка
Исперих288 дка
Исперих285 дка (+156)
Самуил276 дка
Самуил236 дка
Самуил156 дка
Исперих128 дка
Исперих93 дка (+35)
Самуил78 дка
Исперих77 дка
Исперих51 дка
Исперих22 дка
Исперих12 дка (-100)
Област: Шумен809 дка (+809)
Венец451 дка (+451)
Венец358 дка (+358)
57
2019
ХОЛДИНГ 15 710 дка (+436)  
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
7384 (+469) от 14 728 дка (+527) 
10 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград7384 дка (+469)
Исперих3300 дка (-12)
Исперих1683 дка (+211)
Исперих1484 дка (+266)
Исперих858 дка (+25)
Исперих47 дка (-21)
Исперих12 дка
Област: Шумен7344 дка (+58)
Венец2840 дка (+353)
Каолиново2521 дка (+71)
Венец1959 дка (-375)
Венец24 дка (+9)
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 372 дка 
7119 (-450) от 17 487 дка (+650) 
47 землища, 7 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград12 952 дка (-839)
Самуил1272 дка (-181)
Исперих1068 дка (+130)
Исперих905 дка (+98)
Исперих730 дка
Исперих584 дка (+367)
Самуил573 дка (-249)
Самуил540 дка (+7)
Исперих512 дка (-13)
Кубрат456 дка
Исперих444 дка
Самуил433 дка (-47)
Самуил414 дка (+393)
Исперих406 дка (+175)
Исперих385 дка (-160)
Самуил378 дка
Исперих372 дка (-191)
Самуил361 дка
Самуил354 дка
Исперих354 дка (+14)
Самуил308 дка (-11)
Исперих295 дка (-118)
Исперих272 дка (-508)
Разград223 дка (+13)
Исперих186 дка (-39)
Исперих185 дка (-29)
Исперих176 дка (-42)
Исперих170 дка (-122)
Завет128 дка (-25)
Завет98 дка (+1)
Самуил83 дка (+16)
Самуил67 дка (-2)
Разград50 дка
Разград32 дка
Самуил30 дка
Самуил24 дка (+24)
Исперих22 дка (-12)
Исперих22 дка
Исперих16 дка
Исперих15 дка
Завет9 дка (-328)
Област: Шумен4535 дка (+1489)
Хитрино1666 дка (+8)
Шумен1129 дка (+1129)
Хитрино1037 дка (+8)
Шумен327 дка (+327)
Хитрино197 дка (+197)
Шумен132 дка (+132)
Хитрино47 дка (-312)
42
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 418 дка 
6669 (+2986) от 8774 дка (+3427) 
21 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград8774 дка (+3427)
Исперих2532 дка (+1250)
Самуил1222 дка (+184)
Исперих1044 дка (+174)
Исперих702 дка (+490)
Исперих650 дка (+335)
Самуил465 дка (-58)
Исперих354 дка (+233)
Исперих348 дка (+239)
Исперих265 дка
Исперих230 дка (+230)
Самуил208 дка (+188)
Исперих130 дка (+27)
Самуил113 дка (+30)
Исперих98 дка
Исперих98 дка
Самуил97 дка (+97)
Исперих85 дка
Исперих62 дка
Исперих26 дка (+26)
Исперих25 дка (-38)
Исперих20 дка (+20)
41
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1411 дка 
5644 от 5644 дка (-238) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград5644 дка (-238)
Исперих3859 дка (+20)
Исперих969 дка (-42)
Исперих784 дка (+46)
Исперих32 дка (-262)
62
2019
ХОЛДИНГ 35 425 дка (-9)  
63
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1259 дка 
5329 (-50) от 16 363 дка (-2098) 
13 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград15 296 дка (-2144)
Самуил4337 дка (-1907)
Самуил3785 дка (+63)
Исперих1520 дка (-43)
Самуил1248 дка (-237)
Исперих1001 дка (-69)
Исперих881 дка (+3)
Исперих634 дка
Самуил597 дка (-13)
Исперих402 дка (+32)
Исперих401 дка (-12)
Исперих382 дка (+1)
Исперих108 дка (+38)
Област: Силистра1067 дка (+46)
Главиница1067 дка (+46)
62
2019
ХОЛДИНГ 35 425 дка (-9)  
61
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2058 дка 
5041 (+79) от 16 464 дка (+2000) 
8 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград14 467 дка (+1828)
Самуил7210 дка (+1749)
Исперих3080 дка (+24)
Самуил2001 дка
Исперих1030 дка (+86)
Исперих852 дка (-32)
Самуил215 дка
Исперих79 дка (+1)
Област: Силистра1997 дка (+172)
Главиница1997 дка (+172)
62
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 667 дка 
4365 (-671) от 4671 дка (-688) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград4671 дка (-688)
Исперих3030 дка (-306)
Исперих794 дка (-76)
Самуил260 дка (-18)
Исперих240 дка
Исперих213 дка (-95)
Исперих88 дка (-194)
Самуил46 дка (+1)
21
2019
ХОЛДИНГ 21 157 дка (+4846)  
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 432 дка 
3736 (-84) от 9931 дка (+897) 
23 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград9931 дка (+897)
Самуил1450 дка (+67)
Самуил1274 дка (+707)
Исперих1059 дка
Самуил959 дка (-31)
Исперих860 дка
Самуил677 дка (+102)
Исперих657 дка
Самуил553 дка (+177)
Самуил400 дка (+48)
Исперих349 дка
Самуил305 дка (-209)
Самуил300 дка (+83)
Самуил277 дка (+37)
Исперих140 дка
Исперих123 дка
Исперих107 дка
Исперих105 дка
Исперих90 дка
Исперих61 дка
Исперих55 дка (-84)
Исперих51 дка
Исперих45 дка
Исперих34 дка
65
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 571 дка 
3320 (-209) от 3424 дка (-105) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3424 дка (-105)
Исперих1556 дка (-70)
Исперих626 дка (+16)
Исперих455 дка (-73)
Исперих421 дка (-97)
Исперих262 дка (+15)
Самуил104 дка (+104)
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 1312 дка 
2623 от 2623 дка (-366) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2623 дка (-366)
Исперих2601 дка (-366)
Исперих22 дка
62
2019
ХОЛДИНГ 35 425 дка (-9)  
56
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 325 дка 
2598 от 2598 дка (+89) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2598 дка (+89)
Исперих777 дка (+113)
Исперих777 дка (+94)
Исперих263 дка (-60)
Исперих222 дка
Исперих196 дка
Исперих176 дка
Исперих121 дка (-25)
Исперих66 дка (-33)
71
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 1131 дка 
2261 от 2261 дка (-45) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2261 дка (-45)
Исперих2075 дка (-45)
Исперих186 дка
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 539 дка 
2225 (+625) от 3232 дка (+1332) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3232 дка (+1332)
Исперих2066 дка (+466)
Завет707 дка (+707)
Завет300 дка
Исперих64 дка (+64)
Исперих60 дка (+60)
Исперих35 дка (+35)
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2000 дка 
2000 от 2000 дка (+48) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2000 дка (+48)
Исперих2000 дка (+48)
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 198 дка 
1780 от 1780 дка (+46) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1780 дка (+46)
Исперих837 дка (+25)
Исперих230 дка
Исперих197 дка (+35)
Исперих122 дка
Исперих107 дка (-14)
Исперих97 дка
Исперих83 дка
Исперих80 дка
Исперих27 дка
56
2019
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 441 дка 
1765 от 1765 дка (+16) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1765 дка (+16)
Исперих835 дка (-26)
Исперих555 дка (-7)
Исперих348 дка (+48)
Исперих27 дка (+1)
56
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2424 дка 
1715 (+1715) от 16 971 дка (+1378) 
7 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград13 224 дка (+1670)
Разград8911 дка (-27)
Самуил1874 дка
Исперих904 дка (+904)
Исперих811 дка (+811)
Самуил724 дка (-18)
Област: Търговище3747 дка (-292)
Попово2778 дка (-122)
Попово969 дка (-170)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 333 дка 
1534 от 1667 дка (+374) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1667 дка (+374)
Исперих1276 дка (+887)
Исперих154 дка
Самуил133 дка
Исперих80 дка (-34)
Исперих24 дка (-479)
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 728 дка 
1456 от 1456 дка (+440) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1456 дка (+440)
Исперих1162 дка (+313)
Исперих294 дка (+127)
83
2019
ХОЛДИНГ 9483 дка (+52)  
85
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 840 дка 
1290 (+53) от 7563 дка (+118) 
9 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра6207 дка (+65)
Главиница2507 дка (+1)
Главиница1975 дка (+64)
Дулово640 дка
Главиница543 дка
Главиница542 дка
Област: Разград1290 дка (+53)
Исперих1132 дка (+53)
Исперих144 дка
Исперих14 дка
Област: София66 дка
Правец66 дка
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 641 дка 
1282 от 1282 дка (-172) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1282 дка (-172)
Исперих1157 дка (-157)
Исперих125 дка (-15)
Комасационен фактор: 414 дка 
1243 от 1243 дка (+28) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1243 дка (+28)
Исперих538 дка (-35)
Исперих449 дка (+107)
Исперих256 дка (-44)
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 584 дка 
1168 от 1168 дка (-3) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1168 дка (-3)
Исперих1111 дка (-3)
Исперих57 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Исперих обл. Разград Страна Холдинг
34
2019
ХОЛДИНГ 109 975 дка (+18 948)  
Страна: 7
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
35 116 (-149) от 76 585 дка (+19 905) 
Разград: 1 Страна: 9
44
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 4240 дка 
25 441 от 25 441 дка (-796) 
Разград: 5 Страна: 88
60
2019
ХОЛДИНГ 18 744 дка (+1611)  
Страна: 64
60
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1339 дка 
18 668 (+1535) от 18 744 дка (+1611) 
Разград: 12 Страна: 170
45
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 3995 дка 
11 984 от 11 984 дка (-1258) 
Разград: 31 Страна: 446
48
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 451 дка 
8702 (-96) от 18 505 дка (+2567) 
Разград: 13 Страна: 173
74
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 532 дка 
8250 (+1545) от 8512 дка (+1593) 
Разград: 54 Страна: 849
21
2019
ХОЛДИНГ 21 157 дка (+4846)  
Страна: 61
26
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 535 дка 
8036 (+3140) от 11 226 дка (+3949) 
Разград: 39 Страна: 526
57
2019
ХОЛДИНГ 15 710 дка (+436)  
Страна: 75
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
7384 (+469) от 14 728 дка (+527) 
Разград: 61 Страна: 302
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 372 дка 
7119 (-450) от 17 487 дка (+650) 
Разград: 26 Страна: 200
42
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 418 дка 
6669 (+2986) от 8774 дка (+3427) 
Разград: 51 Страна: 813
41
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1411 дка 
5644 от 5644 дка (-238) 
Разград: 78 Страна: 1499
62
2019
ХОЛДИНГ 35 425 дка (-9)  
Страна: 36
63
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1259 дка 
5329 (-50) от 16 363 дка (-2098) 
Разград: 16 Страна: 239
62
2019
ХОЛДИНГ 35 425 дка (-9)  
Страна: 36
61
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2058 дка 
5041 (+79) от 16 464 дка (+2000) 
Разград: 20 Страна: 235
62
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 667 дка 
4365 (-671) от 4671 дка (-688) 
Разград: 86 Страна: 1836
21
2019
ХОЛДИНГ 21 157 дка (+4846)  
Страна: 61
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 432 дка 
3736 (-84) от 9931 дка (+897) 
Разград: 43 Страна: 665
65
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 571 дка 
3320 (-209) от 3424 дка (-105) 
Разград: 106 Страна: 2373
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 1312 дка 
2623 от 2623 дка (-366) 
Разград: 126 Страна: 2882
62
2019
ХОЛДИНГ 35 425 дка (-9)  
Страна: 36
56
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 325 дка 
2598 от 2598 дка (+89) 
Разград: 130 Страна: 2896
71
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 1131 дка 
2261 от 2261 дка (-45) 
Разград: 141 Страна: 3170
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 539 дка 
2225 (+625) от 3232 дка (+1332) 
Разград: 111 Страна: 2486
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2000 дка 
2000 от 2000 дка (+48) 
Разград: 157 Страна: 3404
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 198 дка 
1780 от 1780 дка (+46) 
Разград: 162 Страна: 3668
56
2019
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 441 дка 
1765 от 1765 дка (+16) 
Разград: 163 Страна: 3687
56
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2424 дка 
1715 (+1715) от 16 971 дка (+1378) 
Разград: 25 Страна: 217
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 333 дка 
1534 от 1667 дка (+374) 
Разград: 171 Страна: 3805
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 728 дка 
1456 от 1456 дка (+440) 
Разград: 182 Страна: 4111
83
2019
ХОЛДИНГ 9483 дка (+52)  
Страна: 104
85
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 840 дка 
1290 (+53) от 7563 дка (+118) 
Разград: 194 Страна: 1023
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 641 дка 
1282 от 1282 дка (-172) 
Разград: 195 Страна: 4397
Комасационен фактор: 414 дка 
1243 от 1243 дка (+28) 
Разград: 198 Страна: 4475
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 584 дка 
1168 от 1168 дка (-3) 
Разград: 204 Страна: 4623

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Исперих, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЗК Единство - с. Китанчево

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Исперих (2022)

23
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201273
2021.42410317003750
2021.32206415503750
2021.21525212001850
202114112123912003750
2022.42720510003500
2022.32743724003300
2022.21542313281899
2022.11900119001900
2022156924581610003500
2023.33235622934615
2023.23067144383500
2023.13375430003500
20233160244384615

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗК Единство - с. Китанчево

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗК Единство - с. Китанчево

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Единство - с. Китанчево

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Единство - с. Китанчево

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗК Единство - с. Китанчево
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗК Единство - с. Китанчево
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
44
60
ЗК Единство - с. Китанчево45
48
74
26
42
42
41
63
61
62
65
56
71
56
56
85

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
44
60
ЗК Единство - с. Китанчево45
48
74
26
42
42
41
63
61
62
65
56
71
56
56
85

Няма намерени резултати

201 656 дка
226 274 дка
33 875
19 104 (56%)
3.1
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
221 903
3144 608
424 227
58540
61818
7211
9253
1095

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.