Яребична общ. Аксаково

Обща информация
 

Яребична

 
 
 
224
 
87518
 
4643 (-24) 
 
7
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Яребична
Средни оценки
 
 
74
 
55
 
50

Арендатори в Яребична

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1011 дка 
1263 (-18) от 3034 дка (-29) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3034 дка (-29)
Аксаково1649 дка (-11)
Аксаково1263 дка (-18)
Варна122 дка
75
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 437 дка 
951 (-289) от 1311 дка (+39) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1311 дка (-289)
Аксаково951 дка (-289)
Аксаково328 дка
Аксаково32 дка
76
2019
ХОЛДИНГ 32 395 дка (-385)  
79
2019
На печалба
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 3029 дка 
885 (-36) от 18 174 дка (-707) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна18 174 дка (-707)
Аксаково9829 дка (-604)
Аксаково3728 дка (-86)
Варна2734 дка (-1)
Аксаково885 дка (-36)
Аксаково523 дка (+20)
Аксаково475 дка
70
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
461 (-36) от 9882 дка (-376) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9882 дка (-376)
ВарнаКаменар5861 дка (-1)
АксаковоКуманово2699 дка (-340)
АксаковоКичево551 дка
АксаковоЯребична461 дка (-36)
АксаковоОрешак206 дка
ВарнаВарна104 дка (+1)
Комасационен фактор: 435 дка 
435 от 435 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна435 дка
Аксаково435 дка
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 860 дка 
293 от 4300 дка (-68) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4300 дка (-68)
Аксаково2993 дка (-21)
Варна400 дка (+31)
Белослав399 дка (-7)
Аксаково293 дка
Аксаково215 дка (-71)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Яребична общ. Аксаково обл. Варна Страна Холдинг
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1011 дка 
1263 (-18) от 3034 дка (-29) 
Аксаково: 22 Варна: 141 Страна: 2597
75
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 437 дка 
951 (-289) от 1311 дка (+39) 
Аксаково: 39 Варна: 232 Страна: 4306
76
2019
ХОЛДИНГ 32 395 дка (-385)  
Страна: 38
79
2019
На печалба
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 3029 дка 
885 (-36) от 18 174 дка (-707) 
Аксаково: 3 Варна: 10 Страна: 180
70
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
461 (-36) от 9882 дка (-376) 
Аксаково: 13 Варна: 28 Страна: 667
Комасационен фактор: 435 дка 
435 от 435 дка 
Аксаково: 52 Варна: 341 Страна: 7983
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 860 дка 
293 от 4300 дка (-68) 
Аксаково: 15 Варна: 115 Страна: 1973
0 от 0 дка0
Аксаково: 78 Варна: 579 Страна: 14540

Ренти на арендаторите в Яребична

Бели петна, бели петна за община Аксаково, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Черноморско зърно ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Яребична

22 юни 2021 г.
6 март 2023 г.
14 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Аксаково (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Яребична по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
940
385
1269
Черноморско зърно ЕООД761

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
178345506
133208555203
331380559411
Черноморско зърно ЕООД172224273235

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
528
324
Черноморско зърно ЕООД308

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
42
110
Черноморско зърно ЕООД26

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
28213138303430633034
11541244127012721311
19 02819 75919 72418 88118 174
Черноморско зърно ЕООД91349852908710 2589882
500470435435
39994397416743684300
3705
Общо39 84138 89037 75238 27737 136

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
12771289128912811263
1121121212381240951
889922921921885
Черноморско зърно ЕООД381364364497461
500470435435
436401400293293
387
Общо44914688468246674288

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
75
79
Черноморско зърно ЕООД70

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
75
79
Черноморско зърно ЕООД70

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Яребична (Аксаково)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.