Долище общ. Аксаково

Обща информация
 

Долище

 
 
 
411
 
21988
 
594 (-95) 
 
3
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Долище
Средни оценки
 
 
17
 
55
 
50

Арендатори в Долище

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 411 дка 
411 от 411 дка (+5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна411 дка (+5)
Аксаково411 дка (+5)
17
2019
На печалба
Категория: 5.35 / 20% 
Комасационен фактор: 275 дка 
283 от 1649 дка 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1649 дка
Аксаково665 дка
Аксаково392 дка
Аксаково283 дка
Аксаково221 дка
Аксаково52 дка
Аксаково36 дка
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 217 дка 
183 от 652 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна652 дка
АксаковоСлънчево355 дка
АксаковоДолище183 дка
АксаковоИгнатиево114 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Долище общ. Аксаково обл. Варна Страна
Комасационен фактор: 411 дка 
411 от 411 дка (+5) 
Аксаково: 53 Варна: 348 Страна: 8290
17
2019
На печалба
Категория: 5.35 / 20% 
Комасационен фактор: 275 дка 
283 от 1649 дка 
Аксаково: 34 Варна: 200 Страна: 3810
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 217 дка 
183 от 652 дка 
Аксаково: 45 Варна: 292 Страна: 6372

Ренти на арендаторите в Долище

Бели петна, бели петна за община Аксаково, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Екс 9 ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Долище

6 април 2023 г.
12 февруари 2022 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Аксаково (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Долище по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
470
Екс 9 ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
45820320868
Екс 9 ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
145
Екс 9 ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
13
Екс 9 ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
347354416406411
23512177232516491649
Екс 9 ЕООД652
Общо26982531274120552712

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
347354416406411
232247286283283
Екс 9 ЕООД183
Общо579601702689877

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
17
Екс 9 ЕООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
17
Екс 9 ЕООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Долище (Аксаково)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.